Korsveiandakt

7. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 7. stasjon: Jesus faller annen gang under korset

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Gud har gitt meg i urettferdige folks vold, og styrtet meg i ugudelige menneskers hender. Med hat vendte de sine øyne mot meg. Med hån slo de meg i ansiktet. Job 16, 11.9b.10b

Herre, se i nåde til vår trengsel. Vend bort fra oss din vrede, som vi med rette fortjener for våre synder, og la deg forsone ved din Sønns lidelse.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 10.05.2007 - 14:21