Korsveiandakt

11. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 11. stasjon: Jesus blir naglet til korset

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

De korsfestet ham sammen med to forbrytere, den ene til høyre og den andre til venstre for ham. Men Jesus sa: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør." Luk 23,33-34

Evige Gud, du som lønner den rettferdige og viser den angrende synder din nåde, vi bønnfaller deg: Tilgi våre synder som vi bekjenner for deg, og se med miskunn til vår svakhet. Ved Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 10.05.2007 - 14:21