Sosiallære

Kirkens sosiallære er den delen av Kirkens lære som handler om sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske emner som har utviklet seg i det siste århundre. Sosiallæren er ingen egen politisk teori eller ideologi, men søker å reflektere over aktuelle politiske og sosiale spørsmål i lys av Skriften og Kirkens tradisjon, under skiftende historiske, politiske og økonomiske forhold. 

Det ligger klart innenfor Kirkens ansvar å befattet seg med samfunnsspørmål , både teoretisk og i praktisk arbeid, men sosiallæren som egen displin finnes formelt sett siden 1891 med pave Leo XIIIs rundskriv Rerum Novarum. Den påpeker forhold der arbeiderens menneskeverd og -rettigheter er truet. Menneskerettighetsspørsmål har sin selvskrevne plass innenfor katolsk sosiallære. Paver har også etter ham sendt ut rundskriv om sosiale spørsmål som oppfølging av Rerum Novarum. Både Det annet vatikankonsil og pavene Paul VI, Johannes Paul II og Benedikt XVI har kommet med vektige bidrag til sosiallæren.

Kirkens sosiallære hjelper oss til å se ved et kristent perspektiv på de beslutninger som daglig tas og som berører våre liv. Dette er et stort område som dekker fred og krig, økonomisk rettferdighet, internasjonal utvikling, rasisme, miljø og menneskeverd. 

Noen av de viktigste dokumentene (se også artikkelsamling om sosiallæren):