Læreverk i kristendom for de katolske skolene i Norge

Her kan de katolske skolene bestille kristendomsbøker til skolestart. På grunnlag av forhåndsbestillinger trykker vi opp det antall bøker som skolene trenger for det forestående skoleår.

Det er også mulig å supplere i løpet av skoleåret, da St. Olav forlag har et begrenset lager av bøkene til alle trinn.

Til skolestart høsten 2017 er serien komplett ved at også 7. klasse-boken foreligger. Denne er oversatt av Ingvild Røsok, med Anne Kirsten Eek-Larsen fra St. Paul skole som språklig og faglig konsulent.

Det vil i årene fremover foregå et kontinuerlig arbeid for å oppdatere de foreliggende bøkene innenfor den ramme som tillates i henhold til kontrakt med moderforlaget i England. Har dere innspill til dette arbeidet, kontakt Cordula Norheim fra kristedomsseksjonen ved St. Sunniva skole, som på vegne av skoleråden koordinerer prosjektet i samarbeid med St. Olav forlag.

Det foreligger norsk oversettelse av læreveiledningene for årstrinnene 1 til 4. Disse kan lastes ned gratis som PDF (Lærerens bok 1-2, Lærerens bok 3, Lærerens bok 4). For de øvrige årstrinnene henvises det foreløpig til engelske originaler, som kan bestilles fra the Teachers Enterprise in Religious Education.

Fra høsten 2017 er det St. Olav forlag som utgir og distribuerer skolebøkene, i samarbeid med skoleråden for de katolske skolene i Norge.

Bestillingsfrist for skoleåret 2017/2018: 1. juni

Bestillingsskjema

Tittel Pris Antall Sum
«Den store boken for 1. klasse» 300 0
DVD til «Den store boken for 1. klasse» 100 0
Klassetrinn 1-2: Elevens arbeidsbok 1-2 200 0
Lærerens bok 1-2 Last ned PDF
Klassetrinn 3: «Veien, sannheten og livet» - elevens bok 3 250 0
«Veien, sannheten og livet 3» - lærerens bok Last ned PDF
Klassetrinn 4: «Veien, sannheten og livet» - elevens bok 4 250 0
«Veien, sannheten og livet 4» - lærerens bok Last ned PDF
Klassetrinn 5: «Veien, sannheten og livet» - elevens bok 5 250 0
Klassetrinn 6: «Veien, sannheten og livet» - elevens bok 6 250 0
Klassetrinn 7: «Veien, sannheten og livet» - elevens bok 7 — NY 2017 250 0
Klassetrinn 8: «Veien» - elevens bok 8 250 0
Klassetrinn 9: «Sannheten» 250 0
Klassetrinn 10: «Livet» 250 0
TOTALSUM   Dersom det tilkommer porto blir dette lagt til totalbeløpet. 0
Informasjon om bestiller

Skole:
Adresse:
 

Kontaktperson:
Telefon:
E-post: