Abonnér på St. Olav – katolsk kirkeblad

Vi får mange gode tilbakemeldinger på kirkebladet du mottar i posten. Litt ris får vi også, men det overveiende inntrykket er at innholdet jevnt over blir godt mottatt.

Når det gjelder distribusjonen av innholdet og utsendelsen av kirkebladet, er tilbakemeldingene varierende. Mange setter pris på å få St. Olav tilsendt jevnlig i posten. Samtidig opplever vi at stadig flere sier at de leser nye utgaver av bladet digitalt på katolsk.no. Vi skal heller ikke legge skjul på at en voksende gruppe er tydelige på at de ikke ønsker å få St. Olav i postkassen i det hele tatt. De vil velge selv når og hvor de vil lese – eller ikke lese, og i så fall leser de digitalt.

På bakgrunn av dette vil vi fra og med september 2017 og i årene fremover bare sende papirutgaven av St. Olav kirkeblad i posten til dem som uttrykkelig har bedt om det. Abonnementet er gratis. Hver utgave av St. Olav vil fremover fortsatt bli å lese digitalt på katolsk.no.

Ønsker du fremdeles å få St. Olav fritt tilsendt i posten, må du innen 1. september 2017 melde fra. Du kan bruke denne nettsiden til dette. Fra september 2017 vil ingen som ikke abonnerer på bladet få det tilsendt.