Abonnér gratis på St. Olav – katolsk kirkeblad

Vi får mange gode tilbakemeldinger på kirkebladet du mottar i posten. Litt ris får vi også, men det overveiende inntrykket er at innholdet jevnt over blir godt mottatt.

Når det gjelder distribusjonen av innholdet og utsendelsen av kirkebladet, er tilbakemeldingene varierende. Mange setter pris på å få St. Olav tilsendt jevnlig i posten. Samtidig opplever vi at stadig flere sier at de leser nye utgaver av bladet digitalt på katolsk.no.

Papirutgaven av St. Olav kirkeblad sendes i posten kun til dem som uttrykkelig har bedt om det. Abonnementet er gratis. Hver utgave av St. Olav vil fremover fortsatt bli å lese digitalt på katolsk.no.

Ønsker du å få St. Olav fritt tilsendt i posten, må du melde fra. Du kan bruke denne nettsiden til dette. Kun de som abonnerer på bladet vil få det tilsendt.