Innmelding i Katolsk Tripp Trapp

Om barnet
Navn:
Fødselsdato:
Dåpsdato:
Menighet:
Om foreldre/foresatte
Navn:
Telefon:
E-postadresse:
Hvor pakkene skal sendes
Barnets / foresattes adresse
Hvor fakturaen skal sendes
Givers adresse: (NB: Fylles ut kun dersom betaler er annen enn foresatte.)

Giverens E-post:
Eventuelle merknader