Den katolske kirkes katekisme

Kolofon

kkk.gif

Logoen på omslaget er tegnet etter en kristen gravsten i Domitalla-katakombene, datert til slutten av det tredje århundre. Dette pastorale bilde, av hedensk opprinnelse symboliserer for kristne den hvile og lykke som den avdødes sjel finner i det evige liv.

Dette bildet antyder også noe av denne katekismens særpreg: den gode hyrde Kristus som leder og beskytter sine troende (lammet) med sin myndighet (staven), trekker dem til seg med sannhetens melodiøse samklang (fløyten) og får dem til å legge seg ned i skyggen av "livets tre", det frelsende kors som åpner paradiset.

"Libreria Editrice Vaticana omnia sibi vidicat iura. Sine eiusdem licentia scripto data nemini liceat nunc Catechismum denuo imprimere aut in aliam linguam vertere."

(c) Texte typique latin - Copyright 1992 Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano

(c) St. Olav Forlag, Oslo 1994 - Libreria Editrice Vaticana, for bruk av den norske oversettelsen i Norge.

Grafisk form: Radek Doupovec

ISBN: 82-7024-075-5

Bibelsitater er hovedsakelig hentet fra Den hellige skrift. Bibelen, copyright 1978, Det Norske Bibelselskap, og Det nye testamente (overs. E. Gunnes), St. Olav Forlag, Oslo, 1968. Brukt med tillatelse.

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 20.01.2011 - 17:36