Programoppsett: Voksne katolikker som ønsker å bli konfirmert

Et kurs på åtte samlinger for voksne katolikker som forbereder seg til konfirmasjon. Kurset forutsetter en grunnleggende forståelse av den kristne tro og hjelper deltakerne til å fordype sin tro og sin forpliktelse til å leve den ut.

De enkelte moduler dette kurset består av er listet opp under. Dere kan gjennomgå dem i den foreslåtte rekkefølgen her, eller endre rekkefølgen dersom dette passer gruppen bedre. Dere kan også erstatte med andre moduler som er bedre egnet for gruppen.

  

(1) BØNNENS MAKT

[“Film 8” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hva er bønn? Kan bønn gjøre en forskjell? Hvordan be.

 

(2) DÅPEN OG KONFIRMASJONENS SAKRAMENTER

[“Film 14” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Kraften i sakramentene og liturgien. Hvordan dåpen kan forandre ditt liv. Konfirmasjonen og Den Hellige Ånds gave.

 

(3) KIRKENS FELLESSKAP

[“Film 13” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hvorfor trenger vi Kirken? Den katolske Kirkes særskilte plass. Å være katolikk i dag.

 

(4) Å FINNE SANN FRIHET

[“Film 9” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Finnes det noe slikt som rett og galt? Hvor kan vi finne veiledning i moralspørsmål? Hvordan oppdager du din sanne identitet?

 

(5) EUKARISTIEN

[“Film 15” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Messens betydning. Jesu virkelige nærvær i Eukaristien. Det hellige messeoffer.

 

(6) TILGIVELSE, HELBREDELSE OG MISJON

[“Film 16” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Tilgivelse og Forsoningens sakrament. Helbredelse og Sykesalvingens sakrament. Kristen misjon og kallet til å dele vår tro med andre.

 

(7) DET KRISTNE KALLET

[“Film 17” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Kallets betydning. Ekteskap og familieliv. Ordinasjonen og det gudviede liv.

 

(8) KIRKENS SOSIALLÆRE

[“Film 18” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Menneskets verdighet og retten til liv. Den kristne lære om familie og samfunn. Å tale sant og følge samvittigheten.

av Oddvar Moi publisert 23.08.2021, sist endret 24.08.2021 - 12:19