Programoppsett: Et kurs om kristen bønn

Hvordan be? Her er seks undervisningsopplegg om kristen bønn og det åndelige livs spennende dimensjoner. Kurset er for dem som er helt nybegynnere, og også for dem som har praktisert bønn i lang tid!

 

(1) BØNNENS MAKT

[“Film 8” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hva er bønn? Kan bønn gjøre en forskjell? Hvordan be.

 

(2) KRISTI LYS

[“Film 11” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Den kristne trosbekjennelsen. Kristi lys. Den Hellige Treenighet.

 

(3) BIBELEN

[“Film 6” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hva er Bibelen? Kan vi stole på Bibelen? Hvordan Bibelen kan forandre ditt liv.

 

(4) EUKARISTIEN

[“Film 15” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Messens betydning. Jesu virkelige nærvær i Eukaristien. Det hellige messeoffer.

 

(5) HVORDAN BE?

[“Film 19” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Bønnens fantastiske eventyr. Fire grunnleggende måter å be på. Bønner og fromhetsøvelser som hjelper deg gjennom dagen.

 

(6) MARIA OG HÅPET OM HIMMELEN

[“Film 20” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Døden, dommen og vår lengsel etter evig liv. Hellighet, helgener og vårt håp om himmelen. Hva katolikker tror om den hellige Jomfru Maria.

av Oddvar Moi publisert 23.08.2021, sist endret 23.08.2021 - 15:01