Programoppsett: Om Den Hellige Ånd

Hva betyr det å leve ut vår kristne tro gjennom Den Hellige Ånds kraft? Hvordan arbeider Den Hellige Ånd gjennom Kirken og gjennom sakramentene? Hvordan kaller han oss til en særskilt livsoppgave, sender oss ut på oppdrag og hjelper oss til å leve ut vår tro i familien og i samfunnet?

 

Dette kurset anbefales brukt i påsketiden, eller i ukene etter Pinse – den tradisjonelle tiden for “mystagogi”, når vi går dypere inn i sakramentene og i hva vår kristne tro innebærer i verden.

 

For praktiserende katolikker, eller også for personer med noe kristen bakgrunn, som ønsker å fordype sin tro. Til bruk i kirker, menigheter, institusjoner, lærerstaber, foreldregrupper i skolen, etc.

Fokuset i disse samlingene er på Den Hellige Ånds virke gjennom Kirken og sakramentene (film 13, 14 og 15), og på den kristnes kall og oppdrag i verden (film 16, 17 og 18).

Som man ser, gjentas ingen av filmene fra fastetidskurset her i disse seks øktene, så dersom fastetidskurset går bra, kan man invitere folk til et kursløp om Den Hellige Ånd som en oppfølging, uten noen gjentakelser.

 

(1) KIRKENS FELLESSKAP

[“Film 13” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hvorfor trenger vi Kirken? Den katolske Kirkes særskilte plass. Å være katolikk i dag.

 

(2) DÅPEN OG KONFIRMASJONENS SAKRAMENTER

[“Film 14” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Kraften i sakramentene og liturgien. Hvordan dåpen kan forandre ditt liv. Konfirmasjonen og Den Hellige Ånds gave.

 

(3) EUKARISTIEN

[“Film 15” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Messens betydning. Jesu virkelige nærvær i Eukaristien. Det hellige messeoffer.

 

(4) TILGIVELSE, HELBREDELSE OG MISJON

[“Film 16” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Tilgivelse og Forsoningens sakrament. Helbredelse og Sykesalvingens sakrament. Kristen misjon og kallet til å dele vår tro med andre.

 

(5) DET KRISTNE KALLET

[“Film 17” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Kallets betydning. Ekteskap og familieliv. Ordinasjonen og det gudviede liv.

 

(6) KIRKENS SOSIALLÆRE

[“Film 18” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Menneskets verdighet og retten til liv. Den kristne lære om familie og samfunn. Å tale sant og følge samvittigheten.

av Oddvar Moi publisert 23.08.2021, sist endret 24.08.2021 - 12:22