Programoppsett: Et kurs som fordyper deltakerne tro - del 2

Dette kurset på ti samlinger er for alle i menigheten som ønsker å utforske kjernen i kristendommen. Det vil bringe folk sammen og hjelpe dem til å fordype troen gjennom filmene og diskusjoner. Det vil være til hjelp for dem som allerede kjenner troen godt, og filmene er enkle nok til å være til hjelp for dem som har hatt litt katekese eller kristendomsopplæring tidligere.

Dette kurset kan kjøres uavhengig eller som et oppfølgingskurs for dem som allerede har deltatt på de ti samlingene i trosfordypende kurs del 1.

Dere kan gjøre dette om til et kurs på 8 samlinger pluss en retrettdag, og kjøre to økter i løpet av retrettdagen. Dere kan bestemme hvilke to filmer dere vil fokusere på under retretten, for eksempel ”Hvordan be” eller ”Maria og håpet om himmelen”; eller hvis dere har en prest tilgjengelig for å høre skriftemål, kan dere kanskje bruke ”Hvordan be” og ”Tilgivelse...” eller fokusere på kall og det å leve ut troen i verden ved å bruke ”De kristne kall” og ”Kirkens sosiallære”.

 

(1) KRISTI LYS

[“Film 11” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Den kristne trosbekjennelsen. Kristi lys. Den Hellige Treenighet.

 

(2) SKAPELSEN, SYNDEFALLET OG FRELSE

[“Film 12” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Det gode i Skapelsen. Lidelse og synd. Frelsens gave.

 

(3) KIRKENS FELLESSKAP

[“Film 13” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hvorfor trenger vi Kirken? Den katolske Kirkes særskilte plass. Å være katolikk i dag.

 

(4) DÅPEN OG KONFIRMASJONENS SAKRAMENTER

[“Film 14” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Kraften i sakramentene og liturgien. Hvordan dåpen kan forandre ditt liv. Konfirmasjonen og Den Hellige Ånds gave.

 

(5) EUKARISTIEN

[“Film 15” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Messens betydning. Jesu virkelige nærvær i Eukaristien. Det hellige messeoffer.

 

(6) TILGIVELSE, HELBREDELSE OG MISJON

[“Film 16” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Tilgivelse og Forsoningens sakrament. Helbredelse og Sykesalvingens sakrament. Kristen misjon og kallet til å dele vår tro med andre.

 

(7) DET KRISTNE KALLET

[“Film 17” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Kallets betydning. Ekteskap og familieliv. Ordinasjonen og det gudviede liv.

 

(8) KIRKENS SOSIALLÆRE

[“Film 18” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Menneskets verdighet og retten til liv. Den kristne lære om familie og samfunn. Å tale sant og følge samvittigheten.

 

(9) HVORDAN BE?

[“Film 19” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Bønnens fantastiske eventyr. Fire grunnleggende måter å be på. Bønner og fromhetsøvelser som hjelper deg gjennom dagen.

 

(10) MARIA OG HÅPET OM HIMMELEN

[“Film 20” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Døden, dommen og vår lengsel etter evig liv. Hellighet, helgener og vårt håp om himmelen. Hva katolikker tror om den hellige Jomfru Maria.

 

av Oddvar Moi publisert 23.08.2021, sist endret 23.08.2021 - 14:58