Undervisningsopplegg for film 6

Film 6: BIBELEN

Undervisningsopplegg - Deltakerressurser

sesjon06.jpg 

 

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON

 

6A:

Hva er dine favorittbøker eller -filmer?

Hvilken tv-serie liker du best?

Hva slags musikk liker du å høre på?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

6B:

 Hvor henter du råd eller inspirasjon når du trenger det?

Har du noen gang lest Bibelen?

Har du lest eller lært om andre hellige bøker fra andre religiøse tradisjoner?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

6C:

 Kjenner du til noen bibelfortellinger eller fortellinger fra andre religiøse tradisjoner?

Har noen av disse fortellingene hjulpet eller inspirert deg? Hvilken liker du best og hvorfor?

Dersom Bibelen kunne gitt deg svar på alle spørsmål, hvilket spørsmål ville du stilt?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

TEKSTER FRA YOUCAT TIL DENNE FILMEN

#11 til #19 – Bibelen [7 sider]

 

LENGRE TEKSTER FRA DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME

#101 til #141 – Den hellige skrift

  

VISDOM FRA BIBELEN

 

Johannes 1,1-5

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

 

Salme 19,7-8

Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom. Herrens påbud er rette, de gjør hjertet glad. Herrens bud er klart, det gir øynene lys.

 

Jesaia 55,10-11

For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt ord
som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.

 

Matteus 7,24-25

Jesus sier: «Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.»

 

Lukas 24,44-45

Jesus sier: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» 45 Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene.

 

Paulus’ andre brev til Timoteus 3,16-17

Apostelen Paulus skriver til Timoteus: «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.»

 

Paulus’ brev til romerne 10,17

Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

 

Paulus’ brev til romerne 15,4

Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.

 

 

HOVEDTANKER FRA FILMEN

 

6A – Hva er Bibelen?

Bibelen er ikke bare én enkelt bok; den er en forbausende samling forskjellige skrifter fra jødisk og kristen tradisjon. Den er skrevet av ulike mennesker på ulike steder over mange århundrer. Egentlig er den et helt bibliotek snarere enn én enkelt bok.

 Den forteller historien om Guds plan for menneskeheten, slik den utfolder seg fra verden blir skapt til tidenes ende. Den taler om Guds kjærlighet til alle mennesker; hans forkjærlighet for det jødiske folk; om Frelserens – Jesu Kristi – komme; om hans død og oppstandelse; om Den Hellige Ånds gave og om den kristne Kirkes begynnelse. Den slutter med en storslagen visjon av himmelen.

 De viktigste bøkene i Bibelen er de fire evangeliene. De er skrevet av Matteus, Markus, Lukas og Johannes og forteller historien om Jesus fra forskjellige synsvinkler. De er pålitelige, historiske dokumenter som setter oss i forbindelse med Jesu liv og lære.

 Kristne tror at Bibelen er inspirert av Den Hellige Ånd. Gud ledet de bibelske forfatterne og frelseshistorien de var en del av, og ga oss sannheten vi trengte for vår frelse.

 Bibelen er absolutt sentral for det å leve som kristen og for Kirken. Kristne tror at Gud taler til oss gjennom Bibelens ord og handlinger. De er ikke bare døde ord som står på en side. Ordene blir levende og vi blir trukket inn i hendelsenes virkelighet.

 Derfor sier man at kristendommen er Ordets religion, heller enn en bokreligion. Vi leser i denne boken, men vi hører Kristi stemme.

 

6B – Kan vi stole på Bibelen?

 Kristne gjør et stort nummer ut av Bibelen. Og de hevder ikke bare at den er inspirerende og til hjelp, men at den er sann; og fremfor alt at den fremlegger sannheten om Jesus Kristus – hans liv, lære, død og oppstandelse.

 Kristne er ikke interessert i myter eller eventyr. Alt avhenger av troen på at Gud kom inn i vår historie, og hvis vi ikke kan vite sannheten om den historien, så er ærlig talt alt sammen bortkastet tid.

 Nå kan det hende at du er skeptisk. Hvorfor skulle du stole på Bibelen? Hva om den bare er kristen propaganda? Hva om den er ”fake news”? Dette er gode spørsmål, så la meg gi deg fire grunner til at jeg mener vi kan stole på Bibelen, og særlig hvorfor vi kan stole på beretningene om Jesu liv som fremlegges i de fire evangeliene.

 For det første: Tidsspennet. De fire evangeliene ble nedskrevet bare tiår etter Jesu død, ikke århundrer etter. De er utrolig nær i tid til hendelsene. De er ikke historie fra gammel tid, men levende erindring.

 Den andre grunnen til at jeg har tillit til evangeliene er følgende: samsvar. Evangeliene samsvarer ikke bare med hverandre (kanskje ville dere forventet det), men med alt vi vet fra den tidsperioden: med de kristne brevene som sirkulerte, med dokumentasjonen vi har fra ikke-kristne skrifter; med lokal geografi, myntpreging, kunst og inskripsjoner.

 Den tredje grunnen til at jeg stoler på evangeliene er fordi jeg stoler på menneskene som skrev dem og på fellesskapene som ga dem videre og på Kirken som tok omhyggelig vare på dem. De var simpelthen ikke interessert i å finne opp historier. Den hellige Lukas sier: Jeg må fortelle dere sannheten om hva som skjedde. Den hellige Johannes sier: Jeg vitner om sannheten som jeg kjenner til. Vi ser det hele gjennom øynene til troende kristne; men deres lidenskap for å dele sannheten – en sannhet som har forandret livene deres – får oss til å tro enda mer på det, ikke mindre.

 Den siste grunnen til at jeg stoler på evangeliene er deres troverdighet. Dersom du leser evangeliene, kjennes de rett og slett ekte ut, troverdige. Det er en ekthet ved dem. En følelse av at de er pålitelige, at de taler til hjertet ditt, at dette budskapet er ment å tas alvorlig. Det føles som om det finnes en større sannhet bakom enkeltordene på hver side.

 Så jeg mener det finnes gode grunner til  å stole på Bibelen og på kjernen av historisk sannhet i evangeliene. Men til syvende og sist er det bare erfaringene fra dem som leser dem og faktisk hører denne sannheten som kan overbevise deg.

 

6C – Hvordan Bibelen kan forandre ditt liv

 Alle kristne vil ha en forskjellig historie om hvordan Gud har talt til dem gjennom ordene i Bibelen. Noen ganger er det noe fullstendig uventet, åpningen av en dør vi ikke visste fantes. Andre ganger er det en enkel oppmuntring eller beroligelse. I blant er det et helt konkret budskap eller en befaling: ”Gjør dette” eller ”Gjør ikke dette!” Og noen ganger er det bare den daglige lesningen og bønnen, uten noen store opplevelser.

 Jesus sa: Hvis dere lytter til mine ord og setter dem ut i livet, er det som å bygge huset på fjell; grunnlaget er så fast at troen din aldri kan undergraves. Vi trenger bare å tilbringe noe tid med Bibelen, og følge hans lære og eksempel. Det kan være å lese Bibelen på egen hånd, eller bli med i en bønnegruppe eller studiesirkel, eller lytte til bibellesningene i kirken på søndager.

 Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal begynne, har du et enkelt forslag her. Finn en Bibel og bare les gjennom ett av de fire evangeliene (Matteus, Markus, Lukas eller Johannes) som beretter historien om Jesus. Gå fremover i det tempoet som passer deg. Det er ikke noe press.

 Se hva du finner av interesse. Dersom et avsnitt taler særlig til deg, da kan du stoppe opp ved det og tenke over det, akkurat som når du tar av fra motorveien for å beundre en utsikt. Du leser nemlig ikke bare ord på en side; du lytter til hva Gud sier til deg i ditt hjerte.

 Denne formen for personlig lesning er ofte det første stedet å starte, men snart erfarer vi at dersom vi ønsker å forstå Bibelens sanne budskap og få adgang til Bibelens dypeste mysterier, så trenger vi andres hjelp, og vi trenger Kirkens hjelp. Den Hellige Ånd taler til hele Kirken, ikke bare til meg. Jeg trenger Kirkens visdom til å hjelpe meg å verdsette Bibelens dypeste visdom. 

av Oddvar Moi publisert 16.08.2021, sist endret 17.08.2021 - 13:20