Undervisningsopplegg film 08

Film 8: BØNNENS MAKT

Undervisningsopplegg - Deltakerressurser

sesjon08.jpg 

 

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON

 

8A:

Har du noen gang bedt eller vært i en gudstjeneste? Hvordan var det?

Dersom du ber: Hvorfor ber du? Hvordan ber du til vanlig?

Dersom du ikke ber: Hva holder deg igjen?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

8B:

Tror du bønn kan gjøre en forskjell i menneskers liv?

Kjenner du andre personer som ber? Vet du hvorfor eller hvordan de ber?

Dersom Gud er allmektig, hvorfor tror du han noen ganger synes å ignorere bønnene våre?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

8C:

Hvorfor tror du mange synes det er vanskelig å be?

Hva synes du om tanken om at Gud lytter til oss og ønsker å svare på våre bønner?

Hva synes du om tanken på å be sammen med andre mennesker?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

TEKSTER FRA YOUCAT TIL DENNE FILMEN

 

#469 til #489 – Hva er bønn? [12 sider]

 

LENGRE TEKSTER FRA DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME

 

#2568 til #2597 – Bønn i Det gamle testamente

#2598 til #2622 – Jesu bønn

#2623 til #2649 – Måter å be på

 

 

VISDOM FRA BIBELEN

 

Salme 141,1-2

Herre, jeg roper til deg. Skynd deg til meg! Lytt når jeg roper! La min bønn være røkelse for deg,
 mine løftede hender et kveldsoffer.

 

Salme 18,7

I min nød kalte jeg på Herren, jeg ropte til min Gud. Han hørte meg fra sitt tempel, mitt rop nådde hans øre.

 

Matteus 6,6

Jesus sier: «Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.»

 

Matteus 6,9-13

Jesus sier: «Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.»

 

Matteus 18,19-20

Jesus sier: «Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

 

Paulus’ brev til filipperne 4,4-7

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

 

Paulus første brev til tessalonikerne 5,16-18

Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.

 

Paulus’ brev til romerne 8,26-27

På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.

 

HOVEDTANKER FRA FILMEN

 

8A – Hva er bønn?

En tradisjonell definisjon på bønn lyder slik: Bønn er å ”løfte sinn og hjerte til Gud”. Vi trenger å strekke oss mot Gud, se opp og videre utover. Dette er en del av det å be. Men vi kan også si at bønn er ”å åpne sinn og hjerte for Gud”, for han er ikke bare ”der oppe”, han er her hos oss nå, enten vi ber eller ikke.

Det finnes så mange forskjellige måter å be på. Bønn kan være uformell og spontan. Jeg ber ofte på bussen eller på vei til butikker. Bønn kan være formell og høytidelig: når du for eksempel går til den vakre aftensangen sunget av kor i en anglikansk katedral.

Bønn kan være noe meget privat, meget personlig. Den er en relasjon, en samtale. Mange mennesker ber i soverommets stillhet når de står opp om morgenen eller rett før de legger seg om kvelden.

Og bønn kan være en mektig opplevelse av Kirke og fellesskap.

Jeg gjetter på at for de fleste oss går den vanlige bønnen ut på å be om ting. Vi vil ha Guds hjelp, og vi er veldig gode på å fortelle ham akkurat hva vi trenger. Men bønn er så mye mer. Det er også viktig å tilbe ham, prise ham, takke ham, si unnskyld til ham. Og det er like viktig, noen ganger, ikke å si noe som helst: bare sitte i bønnens stillhet; lytte, tenke, undres.

Dersom du lytter nøye, vil du høre at nesten alle kristne bønner slutter med ordene ”i Jesu navn” eller ”ved Kristus vår Herre” eller noe lignende. Vi ber aldri alene. Ved vår tro på Jesus Kristus bor Den Hellige Ånd i oss. Han forener oss med Jesus, vår Frelser, som tar bønnen vår med til Gud Fader.

Det er hemmeligheten og makten i kristen bønn. Det er vennskapet vi har med Jesus Kristus. Dersom vi åpner våre hjerter for Gud i vår bønn, oppdager vi en fred vi aldri kan finne noe annet sted.

Dette betyr ikke at det alltid er lett å be. Noen ganger må jeg tvinge meg selv til å si bønnene mine: Jeg er så trøtt eller åndsfraværende eller opplever åndelig tørke. Jeg liker hva den franske forfatteren Georges Bernanos sa: ”Ønsket om bønn er en bønn i seg selv.”

 

8B – Kan bønn gjøre en forskjell?

Her er da et spørsmål: Gjør bønn en forskjell? Og her er svaret mitt: ”Noen ganger, men ikke alltid ...”

Noen ganger, når vi ber, føler vi oss svært nær Gud. Vi opplever fred og glede og trøst. I blant, når vi ber, mottar vi Den Hellige Ånds gaver på meget konkrete måter. Og i blant, når vi ber om noe, så skjer det faktisk, på temmelig bemerkelsesverdige måter. Det føles som et lite under. Jesus vil at vi skal be om ting. Han har fortalt oss at Gud er en kjærlig Far som lengter etter å gi oss det vi trenger.

Så, noen ganger, gjør bønn virkelig en forskjell. Men ikke alltid. Andre ganger, når vi ber, kan vi føle oss veldig tomme og alene. Vi kan være fulle av tvil eller bli distrahert av alt mulig annet, eller være skuffet og sinte. Eller vi kan ganske enkelt være slitne.

Noen ganger må vi lære at Gud er bortenfor oss. Vi kan ikke sette ham i boks. Det er stillhet og mysterium og mørke. Gud sier i Bibelen: Mine veier er ikke deres veier; mine tanker er ikke deres tanker. Hans planer er større enn vi kan forstå.

Vanskelighetene hjelper oss til å gå dypere, til å være trofaste. De lærer oss å være tålmodige og ydmyke. Vi kan be Den Hellige Ånd om å be i oss, for hans bønn er mektigere enn vår.

 

8C – Hvordan be

Så, hvis du vil be, hva gjør du egentlig? Vel, det finnes tusenvis av valgmuligheter, og det er en del av spenningen med å be. Du kan snakke med Gud som til en venn. Du kan lese i Bibelen. Du kan be den kristne tradisjonens faste bønner. Du kan sitte i stillhet. Du kan gråte. Du kan synge. Du kan be alene eller med venner eller i din lokale kirke.

I begynnelsen er det eneste viktige at du begynner. Og faktisk er et av mine favorittutsagn om bønn nettopp dette: Hemmeligheten med bønn er å be. Du må bare begynne; ta et første steg.

Og et annet ordtak jeg ofte sier til folk er dette: Be som du kan, ikke som du ikke kan. Med andre ord, finn en måte å be på som hjelper deg, som fungerer. Det er ikke noe press. Bønn er ingen konkurranse.

Men hvis du ikke vet hvor du skal begynne, la meg gi deg to forslag. Først, finn et rolig sted, kanskje rommet ditt om morgenen eller kvelden, og bare snakk til Gud med dine egne ord. Du kan snakke med ham som du ville gjort med en nær venn eller en kjærlig forelder. Du kan snakke om alt du måtte ha på hjertet. Du trenger ikke å være redd. Og så, hvis du har tid, kan du lese en tekst fra Bibelen, eller sitte i stillhet, eller bruke en av de tradisjonelle kristne bønnene.

Mitt andre forslag, etter personlig bønn, er at du går til din nærmeste kirke og blir med på søndagsgudstjenestene. Jeg vet at du kanskje vil føle deg sjenert, og at det kan virke veldig nytt for deg. Men det vil hjelpe deg til å få en mye større opplevelse av bønn: av den kristne menigheten som kommer sammen for å lovprise, tilbe og synge.

Jeg vil virkelig oppmuntre deg til å ta et steg i bønnen. Den er ikke bare for helgener eller for spesielle personer. Den er for vanlige mennesker. Og den ville kunne gjøre en så stor forskjell i livet ditt. Når du ber, er det som å åpne en dør. Du gir Gud tillatelse til å komme inn i ditt liv, og han kan åpenbare seg mer og mer for deg. Han elsker deg, og han lengter etter å føre deg nærmere ham og gi deg sin fred. 

av Oddvar Moi publisert 16.08.2021, sist endret 24.09.2021 - 12:07