Undervisningsopplegg for film 11

Film 11: Lyset fra Kristus

Undervisningsopplegg - Deltakerressurser

sesjon11.jpg 

 

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON

 

11A:

Tenk på noen velkjente logoer eller reklameoppslag. Hvorfor fungerer de?

Hvilke symboler brukes av de forskjellige religionene? Hva betyr de?

Hvor mange kristne symboler kan du komme på? Hva betyr hvert enkelt?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

11B:

Har du noen gang følt Guds nærvær i ditt liv? Hvilken betydning hadde opplevelsen for deg?

Hva faller deg inn når du tenker på Jesus? Hvordan ville du forklart ham for andre? Hva betyr han for deg?

Hvor lærte du om Jesus? Hvor kommer dine synspunkter fra?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

11C:

Hvordan ville du beskrevet Gud for en som ikke visste noe om ham?

Hva er dine favorittfremstillinger av Gud eller tanker om Gud?

Når du ber, snakker du til “Gud”, til “Faderen”, til “Jesus” eller til “Den Hellige Ånd”? Vet du hvorfor det er slik? Hvilken forskjell utgjør det for bønnen din?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

TEKSTER FRA YOUCAT TIL DENNE FILMEN

 

#26 til #40 – Den kristne forståelse av Gud, Treenigheten [9 sider]

 

LENGRE TEKSTER FRA DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME

 

#185 til #197 – Trosbekjennelsene

#198 til #231 – Gud er Én

#232 til #267 – Den hellige Treenighet

#268 til #278 – Gud Fader den Allmektige

 

VISDOM FRA BIBELEN

 

Paulus’ første brev til korinterne 15,3-5

For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.

 

Johannes 8,12

Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

 

Matteus 3,16-17

Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

 

Matteus 28,18-20

Jesus sier: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

 

Apostlenes gjerninger 2,32-33

Peter sa til folkemengden i Jerusalem: «Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører.»

 

Paulus’ brev til galaterne 4,4-7

Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

 

Paulus’ annet brev til korinterne 13,13

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!

 

 HOVEDTANKER FRA FILMEN

 

11A – Den kristne trosbekjennelsen

Et av de viktigste symboler på den kristne tro er trosbekjennelsen. En trosbekjennelse er en skriftlig oppsummering av hva de kristne tror på. Jesus sa ”sannheten vil sette dere fri”, og trosbekjennelsen fremlegger de sentrale sannheter i kristen lære.

Det er hele det overveldende troseventyret, fra før skapelsen til tidenes ende, presset sammen til bare noen få linjer, med Jesu Kristi død og oppstandelse i selve sentrum. I seg selv er trosbekjennelsen liten, men den er som et krystall som reflekterer lyset fra en million soler, eller som en minnepinne som inneholder koden som kan låse opp universets mysterier.

Det finnes forskjellige versjoner av trosbekjennelsen. Den nikenske trosbekjennelsen er utrolig gammel. Den går tilbake til 300-tallet.

Den apostoliske trosbekjennelsen er enda eldre. Den går nesten to tusen år tilbake, til det kristne fellesskapet i Roma på 100-tallet. Den oppsummerer Jesu lære og hele Bibelens lære med bare noen få ord. Den gir deg direkte forbindelse til Urkirkens tro.

Hva tror du på? Hva bryr du deg om? Hva motiverer deg? Det er ikke bare et religiøst spørsmål. Alle har sine egne overbevisninger og verdier, selv om de ikke bruker ordene “tro” eller “overbevisning”. For kristne er trosbekjennelsen helt sentral. Den er et symbol, en oppsummering av hva vi tror. Og den blir til et tegn på vår forpliktelse til denne troen gjennom årene.

 

11B – Kristi lys

Kristne tror at Jesus er Verdens Lys. Da han ble født av Jomfru Maria for to tusen år siden, grydde det et lys for hele menneskeheten. Alt forandret seg.

I den nikenske trosbekjennelse står det at Jesus er “Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud”. Dette er Inkarnasjonens mysterium. At Gud trådte inn i vår verden og ble ett med oss i vår menneskelighet. Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske. Han er én person med to naturer, en menneskelig og en guddommelig. Så når vi ser Jesu ansikt, ser vi inn i Guds ansikt.

Denne troen skiller kristendommen ut fra alle andre religioner. Vi har ikke bare en lærer eller en profet eller en stor leder. Vi har en Frelser som er Guds evige Sønn. Han ga sitt liv for oss på korset. Han sto opp fra de døde for vår frelses skyld. Han byr oss tilgivelse og fred. Han innbyr oss til å få del i hans liv gjennom Den Hellige Ånds gave og gjennom Kirken. Dette er ufattelige nyheter.

Lyset fra Kristus skinner gjennom historien og berører alles liv. Et vakkert symbol på dette er krybben. Tidlig i desember setter mange kristne opp en krybbe – en modell av julenattens hendelser – i sine hjem og kirker, for å hjelpe dem å minnes Jesu fødsel i Betlehem.

 

11C – Den hellige Treenighet

I likhet med jøder og muslimer er kristne monoteister. Vi tror at det finnes bare én Gud, skaper av alt som er til. Han er uendelig, evig, allmektig, rettferdig, kjærlig, hellig. Hans guddommelige natur er én og udelelig.

Men kristne tror også at det innenfor Guds enhet finnes et samfunn av tre guddommelige personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. De er jevnbyrdige i majestet og herlighet. Hver av dem er den ene, sanne Gud. De er bare forskjellige i sitt forhold til hverandre.

De tre guddommelige personene elsker hverandre og deler sitt liv med hverandre. Så innenfor Guds enhet gis det og tas det imot, det vises kjærlighet og forståelse, jubel og takksigelse. Guds liv er noe så mystisk, rikt og vakkert.

Vi kan ikke gjøre krav på å forstå alt dette. Det er ikke urimelig, men det er opplagt bortenfor hva fornuften kan forstå. Vi tror på det fordi det er blitt åpenbart for oss av Jesus Kristus. Vår tro er grunnlagt på  ham.

Når du blir kjent med Treenigheten, begynner du å se den overalt. Nytestamentet er fullt av henvisninger til Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, selv om ikke selve ordet ”Treenighet” dukker opp.

Gud Faderen sender sin Sønn for å leve og dø for oss. Den Hellige Ånd kommer over Jesus ved hans dåp, og deretter over hele Kirken i Pinsen. Jesus ber apostlene om å døpe folk ”i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn” (Matt 28,19).

De kristne trosbekjennelsene blir ofte skrevet i tre deler for å gjenspeile Treenighetens virke. Mange kristne begynner sine bønner med å gjøre korsets tegn, mens de sier ”i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn”.

Treenigheten er den sentrale læren i kristendommen. Men den er mye, mye mer enn bare en lære. Den er selve vårt liv, vårt håp og vår frelse.

av Oddvar Moi publisert 16.08.2021, sist endret 17.08.2021 - 13:26