Undervisningsopplegg for film 18

Film 18: KIRKENS SOSIALLÆRE

Undervisningsopplegg - Deltakerressurser

sesjon18.jpg

 

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON

 

18A:

Hvem er de mest omsorgsfulle og medfølende personene du har kjent og hvorfor?

Kan du gi eksempler på hvordan respekten for menneskeverdet har økt de siste tiårene?

Finnes det noe som truer menneskeverdet i vårt samfunn i dag? Hvilke eksempler kan du gi på personer som arbeider for å forsvare andres verdighet og rettigheter?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

18B:

Hva trenger vi for å bygge et godt samfunn? Hvilke verdier og sosiale strukturer eller lover er viktigst?

Tror du kristendommen krever av deg at du må være mer “venstreradikal” eller “høyrekonservativ”, mer ”sosialist” eller ”kapitalist”? 

Dersom du ville aksjonert og forandret på noe i samfunnet, hvordan ville du rent praktisk gått mest mulig effektivt til verks?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

18C:

Synes du at man alltid skal fortelle sannheten?

Hvem er de mest pålitelige personene du vet om? Hva er spesielt med dem? Vet du hva som har gjort dem slik?

Har du noen erfaringer med å ha følt deg kalt til å følge din samvittighet, selv om det var vanskelig? (Men uten å dele noe for personlig.)

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

TEKSTER FRA YOUCAT TIL DENNE ØKTEN

OBS: Lesestoffet for denne økten er betydelig lengre enn vanlig. Om mulig ville det være bedre å dele opp lesestoffet over to uker – Del A og Del B – slik at du kan bruke nok tid til hvert emne. Hør med lederen eller kateketen din om de har lagt inn en ekstra uke til dette, og hva planen er for gruppen din. 

 DEL A:

#367 til #399 – Familien, medborgerskap, og menneskeverd [16 sider]

 DEL B:

#426 til #461 – Katolsk sosiallære, sannferdighet og samvittighet [14 sider]

  

LENGRE TEKSTER FRA DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME

 #2197 til #2257 – Familien, rettferdig myndighet, og medborgerskap,

#2258 til #2330 – Menneskeverd, retten til liv, og fred mellom folkene

#2401 til #2463 – Katolsk sosiallære

#2464 til #2513 – Sannferdighet og samvittighet

 

VISDOM FRA BIBELEN

Salme 139,13-16

For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.

 

Paulus’ første brev til korinterne 3,16-17

Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.

 

Jeremia 22,3

Så sier Herren: Gjør det som er rett og rettferdig! Berg den som er ranet, fra undertrykkerens hånd! Dere skal ikke være harde og bruke vold mot innflyttere, farløse og enker. Dere skal ikke øse ut uskyldig blod på dette stedet.

 

Mika 6,8

Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.

 

Jesaja 1,16-17

Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerningene bort fra mine øyne, hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak!

 

Salomos ordspråk 12,22

Herren avskyr løgnaktige lepper, men gleder seg over dem som viser trofasthet.

 

Matteus 5,34-37

Jesus sier: «Men jeg sier dere: Dere skal ikke sverge i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongens by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hårstrå hvitt eller svart. La et ja være ja og et nei være nei! Alt som er mer enn det, er av det onde.»

 

Johannes 16,13

Jesus sier: «Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.»

 

Paulus’ brev til efeserne 4,15

Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

  

HOVEDTANKER FRA FILMEN

 

18A – Menneskets verdighet og retten til liv

Kristen lære taler om menneskets verdighet. Mennesker har en særskilt plass i skaperverket. Vi er ”personer”, ikke ting, med en kropp og en sjel, med frihet og intelligens, med skaperevner og en samvittighet.

Selv om du ikke tror på Gud, kan du tro på at menneskelivet har en særlig verdi, et iboende verd. Derfor skal vi ikke behandle mennesker som objekter eller som midler til å oppnå et mål. Deres verdighet avhenger ikke av hva andre mennesker tenker om dem; den avhenger ikke av deres talenter eller evner. Den avhenger av at de er mennesker.

Denne verdigheten kan aldri tas bort. Det er derfor vi bør akte andres liv fra begynnelse til slutt, fra unnfangelse til naturlig død. Dette er hva det betyr å respektere livets hellighet.

I De ti bud i Det gamle testament sa Gud til Moses, “Du skal ikke slå i hjel”. Noen ganger oversettes det med, ”Du skal ikke drepe”. Vi har en rett til selvforsvar, men det er galt å drepe et uskyldig menneske direkte og med overlegg. Derfor forbyr katolsk lære drap, abort, eutanasi og selvmord.

Det finnes en rekke andre måter vi kan forsvare menneskeverdet på. Retten til liv er ikke den eneste menneskelige eller kristne verdien. Men retten til liv er grunnlaget for enhver annen menneskerettighet og menneskelig plikt, og det er derfor menneskeverdet er det viktigste stedet å begynne.

 

18B – Den kristne lære om familie og samfunn

Den katolske kirke har utviklet en omfattende sosiallære for å hjelpe oss å forstå hva som skaper et godt og sunt samfunn. Et av nøkkeltemaene er balanse. Det handler om den enkeltes menneskerettigheter og familiens og samfunnets rettigheter. Det handler om lovens regelverk og retten til samvittighetsfrihet. Det er rom for privat eiendom og det er rom for å anerkjenne det bredere samfunns felles beste. Det finnes en klar lære om arbeideres rettigheter og om vår plikt til å ta oss av den syke, den fremmede, den som er i fengsel og de fattigste av de fattige.

Katolsk sosiallære omfatter også det å ta vare på miljøet. Det er dette Pave Frans kaller en ”helhetlig økologi”, der rettferdighet, menneskerettigheter og omsorg for de fattige er flettet sammen med omsorg for naturen, miljøet og hele skaperverket. Alt henger sammen.

Dette har også religiøse implikasjoner: Som kristen har jeg et ansvar for å bygge opp Kristi kongedømme og gjennomsyre samfunnet med en kristen ånd. Jeg har også ansvaret for å respektere religionsfriheten til dem som ikke deler min tro.

Vi lærer disse verdiene under oppveksten, særlig i familien. Hvis ikke, sliter vi. Det er derfor familien som institusjon er så viktig. Den er samfunnets grunnleggende enhet, der vi lærer hvordan vi skal elske og forholde oss til hverandre. I familien lærer vi de grunnleggende sosiale verdiene frihet, sjenerøsitet, brorskap, rettferdighet, tilgivelse, og dette hjelper oss til å bygge et rettferdig og sjenerøst samfunn.

Livet er imidlertid komplisert, og familier er ofte kompliserte. Men det stopper oss ikke fra å anerkjenne hvilken særskilt gave det er når barn kan oppdras med kjærlighet fra sine foreldre, med en levende tro, og med en gavmildhetens, kjærlighetens, tilgivelsens og gledens ånd i hjemmet.

Den kristne familien har så mye å tilføre samfunnet fordi den kan bli til et sted for tro og håp og kristen kjærlighet. Dette er ikke å dømme andre familier, men bare å anerkjenne at Jesu Kristi kjærlighet virkelig kan gjøre en forskjell for våre liv, og videre for livene til menneskene vi møter.

 

18C – Å tale sant og følge samvittigheten

Ut fra kristen forståelse kaller vår moralske samvittighet oss til å gjøre det gode og unngå det onde, å gjøre det rette og unngå det som er galt. Det er ikke bare en følelse eller et instinkt. Det er som en innsikt eller en indre stemme. Den taler til vår frihet. Den setter oss i forbindelse med Guds godhet.

Vi har en plikt til å følge vår samvittighet. Gjør vi ikke det, er det noe inne i oss som aldri kan finne ro. Vi kan late som om alt er bra, men det vil være en indre konflikt. Vi mister vår åndelige fred og vår integritet.

Vi har også en plikt til å forme vår samvittighet og vokse i dyd. De fleste av oss arver en masse antakelser og fordommer, og plukker opp en haug med uvaner på veien. Så vi trenger å fordype vår forståelse av hva som er virkelig rett og galt. For en kristen innebærer dette å be og lytte til Den Hellige Ånd. Det innebærer å sette oss inn i Bibelen og følge Kirkens lære. Samvittigheten er ikke bare en indre stemme, den er en åpenhet for sannheten, hvor denne enn måtte finnes. Den er en åpenhet for Jesus Kristus, som er Veien, Sannheten og Livet.

Sannheten er en så viktig verdi, og en som i dag ofte blir nedvurdert.

Kristen lære er veldig klar, og den følger De ti bud i Bibelen: ”Du skal ikke vitne falskt mot din neste.” Det er galt å lyve. Vi er kalt til å søke sannheten og snakke sannferdig. Det betyr ikke at vi i enhver situasjon er tvunget til å fortelle hele sannheten – det avhenger av omstendighetene, og ikke alle har rett til å få vite hva vi tenker. Men vi må unngå direkte løgner.

av Oddvar Moi publisert 17.08.2021, sist endret 20.08.2021 - 16:41