Undervisningsopplegg for hver av Sycamore-filmene

Se alle Sycamore-filmene med lenker til videoer og undervisningsopplegg:

 

(1) PÅ LETING ETTER LYKKEN

[“Film 1” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Umuligheten i å sitte stille. Hva er lykke? Hvordan trykke på pauseknappen.

 

(2) GUDS EKSISTENS

[“Film 2” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hvorfor skal vi bry oss om religion? Fem grunner til ikke å tro på Gud. Argumenter for Guds eksistens?

 

(3) EN GUD SOM SNAKKER

[“Film 3” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Gud skjuler seg. Da Gud brøt stillheten. Å oppdage Guds ansikt.

 

(4) HVEM ER JESUS?

[“Film 4” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Han kom for å gi verden liv. Jesu frelsende død. Oppstandelsens lys.

 

(5) DEN HELLIGE ÅND OG KIRKEN

[“Film 5” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hvordan Den Hellige Ånd kan forandre livet ditt. Ingen kommer til himmelen alene. Hvorfor vi trenger tegn, symboler og sakramenter.

 

(6) BIBELEN

[“Film 6” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hva er Bibelen? Kan vi stole på Bibelen? Hvordan Bibelen kan forandre ditt liv.

 

(7) TROENS GAVE

[“Film 7” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hva er tro? Er kristne bare dumme, eller fines det gode grunner til å tro? Hvordan ta et steg i troen.

 

(8) BØNNENS MAKT

[“Film 8” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hva er bønn? Kan bønn gjøre en forskjell? Hvordan be.

 

(9) Å FINNE SANN FRIHET

[“Film 9” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Finnes det noe slikt som rett og galt? Hvor kan vi finne veiledning i moralspørsmål? Hvordan oppdager du din sanne identitet?

 

(10) HVA ER KJÆRLIGHET?

[“Film 10” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hva er kjærlighet? Hvordan elske sin neste. Å lære Guds kjærlighet å kjenne.

 

(11) KRISTI LYS

[“Film 11” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Den kristne trosbekjennelsen. Kristi lys. Den Hellige Treenighet.

 

(12) SKAPELSEN, SYNDEFALLET OG FRELSE

[“Film 12” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Det gode i Skapelsen. Lidelse og synd. Frelsens gave.

 

(13) KIRKENS FELLESSKAP

[“Film 13” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hvorfor trenger vi Kirken? Den katolske Kirkes særskilte plass. Å være katolikk i dag.

 

(14) DÅPEN OG KONFIRMASJONENS SAKRAMENTER

[“Film 14” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Kraften i sakramentene og liturgien. Hvordan dåpen kan forandre ditt liv. Konfirmasjonen og Den Hellige Ånds gave.

 

(15) EUKARISTIEN

[“Film 15” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Messens betydning. Jesu virkelige nærvær i Eukaristien. Det hellige messeoffer.

 

(16) TILGIVELSE, HELBREDELSE OG MISJON

[“Film 16” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Tilgivelse og Forsoningens sakrament. Helbredelse og Sykesalvingens sakrament. Kristen misjon og kallet til å dele vår tro med andre.

 

(17) DET KRISTNE KALLET

[“Film 17” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Kallets betydning. Ekteskap og familieliv. Ordinasjonen og det gudviede liv.

 

(18) KIRKENS SOSIALLÆRE

[“Film 18” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Menneskets verdighet og retten til liv. Den kristne lære om familie og samfunn. Å tale sant og følge samvittigheten.

 

(19) HVORDAN BE?

[“Film 19” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Bønnens fantastiske eventyr. Fire grunnleggende måter å be på. Bønner og fromhetsøvelser som hjelper deg gjennom dagen.

 

(20) MARIA OG HÅPET OM HIMMELEN

[“Film 20” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Døden, dommen og vår lengsel etter evig liv. Hellighet, helgener og vårt håp om himmelen. Hva katolikker tror om den hellige Jomfru Maria.

av Oddvar Moi publisert 16.08.2021, sist endret 23.08.2021 - 14:42