Hvordan bruke filmene sammen med YOUCAT og Katekismen?

I noen Sycamore-oppleggene brukes YOUCAT og Katekismen som ekstra lesestoff. Denne siden forklarer hva YOUCAT og Katekismen er og hvordan man får best mulig utbytte av tekstene derfra. (NB: Til undervisningsoppleggene for hver film vises det til tekster fra disse katekismene.)

 

HVA ER YOUCAT?

YOUCAT er den forkortede tittelen på Den katolske kirkes ungdomskatekisme. Den er en oppsummering av den kristne tro for alle som vil lære mer om hva katolikker tror på. Den er ikke bare for unge, men for alle som ønsker å utforske den kristne tro.

YOUCAT er utrolig tilgjengelig og lettlest, men full av dybde og visdom. Den foreligger i spørsmål-svar-form, dvs. ”Hvorfor skapte Gud oss?” eller ”Hva er dåpen”? Til hvert spørsmål gis det et enkelt svar i fete typer, fulgt av et noe lengre svar med mer inngående refleksjoner. I margene står det inspirerende spørsmål. Illustrasjonene er tankevekkende og boken har et nyttig temaregister. Dersom du ønsker å gå i dybden på et tema, står det også henvisninger til Den katolske kirkes katekisme som er en mer omfattende katekisme.

YOUCAT består av fire seksjoner. Disse dekker: (1) Hva kristne tror på, med utgangspunkt i trosbekjennelsen; (2) Hvordan de dyrker Gud, særlig i feiringen av de syv sakramentene; (3) Hvordan leve som kristen, inkludert Bibelens og Kirkens morallære; og (4) Bønn og det åndelige liv.

Hvordan skaffe deg et eksemplar. Teksten i YOUCAT er ikke tilgjengelig på nett. Det beste er om du kan kjøpe et fysisk eksemplar av boken til eget bruk. Den fulle tittelen er: YOUCAT – Ungdomskatekisme for Den katolske kirke (det finnes forskjellige utgaver på forskjellige språk). Eller så kan Sycamore-lederne skaffe eksemplarer til alle medlemmene i gruppen.

Du kan bestille den norske utgaven fra St. Olav bokhandel her.

Du kan bestille den engelske E-boken/Kindle-versjonen her.

 

HVORDAN BRUKE YOUCAT-TEKSTENE

Hver Sycamore-økt har en kort liste med tekster fra YOUCAT som handler om det samme temaet. For eksempel, Sycamore film 4 (”Hvem er Jesus?”) henviser deg til (#=nummer) #86 til #112 i YOUCAT, som handler om Jesu liv, død og oppstandelse.

Gå til de enkelte undervisningsoppleggene for hver film for å finne ut hvilke YOUCAT-tekster du trenger i hver økt.

Husk at tallene (#) viser til punktene i YOUCAT, ikke til sidetallene. Og tallene i hakeparentes, for eksempel [7 sider], angir omtrent hvor lang teksten er i antall sider du trenger å lese (billedsider er ikke medregnet).

Vi anbefaler at du forplikter deg til 45 minutters lesing og forberedelse hver uke. Øktene vil ikke fungere dersom du ikke har lest og forberedt deg til diskusjonen. Vi vet av erfaring at folk liker å lese tekstene når de greier å sette av litt tid hver uke, og gruppediskusjonene blir mye mer spennende. Hvis deltakerne derimot bare hasteleser gjennom tekstene i siste øyeblikk, eller ikke har greid å lese stoffet, så kan tiden som er satt av til diskusjon bli litt ubekvem.

Det beste er om du bruker YOUCAT som en lærebok og skriver egne notater i den. Ikke sjener deg for å skrive merknader i ditt eget eksemplar (selv om du normalt måtte mislike å skrive i bøker): dette er en arbeidsbok og ikke en gjenstand som skal pusses og beundres på avstand. På slutten av kurset bør den se brukt ut!

Mens du leser og reflekterer kan du gjøre merknader i teksten underveis. Dette er våre råd:

Sette HAKE ved alle tanker eller setninger eller sitater som du liker eller synes er inspirerende

Sette SPØRSMÅLSTEGN ved alt du ikke forstår

Sette UTROPSTEGN ved alt som overrasker deg, eller som er fullstendig nytt for deg

Sette et stort KRYSS ved alt som du stiller spørsmål ved eller synes er vanskelig å akseptere

Dette tvinger deg til å engasjere deg i teksten og gjøre den mer personlig. Det hjelper deg til å huske ting. Og det betyr også at diskusjonen i neste uke vil gå mye bedre, fordi du er klar til å snakke om ting og dele tanker, selv om du har lest teksten for noen dager siden. Dersom gruppelederen sier ”Hva synes du var spennende?” kan du fort se gjennom utropstegnene du har satt. Hvis de sier ”Hvilke spørsmål har du?” kan du se tilbake på spørsmålstegnene i boken din. Det er gjerne slik for de fleste av oss, at når vi gjør notater og setter merknader i det vi leser, så blir vi mer engasjert og husker mer.

Noen personer vil føle seg ubekvemme med å sette inn spørsmålstegn (i frykt for å virke uvitende) eller kryss (i frykt for å virke arrogante eller kranglevorne); men den eneste måten å få til en ærlig diskusjon på i Sycamore-øktene er om deltakerne er ærlige om sine spørsmål og kvaler. Slik kan gruppen vokse sammen i tillit og vokse i troen.

Undervisningen i selve YOUCAT er alltid et referansepunkt, og henvisningene i YOUCAT til den mer omfattende Den katolske kirkes katekisme (angitt i hakeparentes etter hvert avsnitt i fet skrift) tillater deg å gå i dybden om du vil.

 

LENGRE LESESTOFF FRA DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME

Hvis du har mer tid, og hvis du vil gå dypere inn i et tema, kan du følge opp med å utforske den mer omfattende Den katolske kirkes katekisme. De enkelte gir deg henvisninger både til den lengre katekismen som til YouCat-tekstene. For eksempel viser film 1 til:

#1716 til 1729 – På leting etter lykken

#1730 til 1748 – Menneskets frihet

NB! Tallene (#) viser til nummereringen av avsnittene i katekismen og ikke til sidetallene.

Man kan kjøpe ditt eget fysiske eksemplar fra St. Olav bokhandels nettbutikk her.

Teksten til Den katolske kirkes katekisme i sin helhet foreligger på norsk her: https://www.katolsk.no/tro/kkk og på en rekke språk på Vatikanets nettsider her: https://www.vatican.va/archive/ccc/index.htm 

 

av Oddvar Moi publisert 23.08.2021, sist endret 26.08.2021 - 19:04