KIRKERETTEN – Codex Iuris Canonici

1917 Codex Iuris Canonici (1918 ed.) (page 10 crop) Hvem velger paven? Hvem kan bli fermet? Hvilken menighet tilhører jeg? Svaret på disse og lignende spørsmål finnes i «kirkeretten» Codex Iuris Canonici (CIC) – som er Den katolske kirkes lovbok. For selv om Kirken ble grunnlagt av Jesus Kristus og ledes mot Faderen av Den Hellige Ånd, er den også en organisasjon som er avhengig av struktur og klare regler.

Samtidig er det viktig å understreke at kirkeretten er et middel, ikke et mål i seg selv. Den assisterer Kirken, slik at det arbeid Kirken gjør i verden, gjennomføres på en skikkelig og effektiv måte. Den skal ikke hindre eller begrense troen med paragrafrytteri. Ved dens lover og forordninger sikrer kirkeretten at Sannheten forkynnes for alle folk, at feiringen av sakramentene til Guds større ære og sjelenes frelse trekker mennesker til Gud og at den pastorale omsorg og sjelesorg Kirkens medlemmer har rett til, blir dem til del.

Med andre ord: Selv om de aller fleste katolikker sjelden eller aldri vil komme i direkte kontakt med lovboken, regulerer den i bunn og grunn all aktivitet i Kirken. Derfor forblir den, om enn ukjent og til tider komplisert, et av Kirkens viktigste verktøy. Les mer ... 

KIRKERETTEN PÅ ULIKE SPRÅK

Se også Det pavelige universitetet Gregorianas tjeneste med kirkeretten på flere språk, i parallell.

Les ARTIKLER om katolsk kirkerett.


SE OGSÅ:

av Webmaster publisert 11.05.2007, sist endret 02.12.2022 - 11:02