Naturlig familieplanlegging - hva er det?

Hva er naturlig familieplanlegging?

Naturlig familieplanlegging (forkortes NFP) betyr å leve i samsvar med sin naturlige fruktbarhetsrytme. På den måten kan et par få hjelp til å oppnå eller unngå graviditet.

Er ikke NFP det samme som "sikre perioder"?

Nei! Når man snakker om "sikre perioder" mener man vanligvis kalender- eller rytmemetoden. Den ble utformet i 1923 av en japansk vitenskapsmann, og er en foregangsmetode for NFP av i dag. Moderne NFP bygger på at man bl.a. legger merke til forandringer i slimet fra livmorhalsen. På den måten kan man bedømme fruktbarheten.

Jeg er litt skeptisk. Fungerer det virkelig?

I følge HEW (Det amerikanske helsesystemet) har de naturlige metodene for familieplanlegging en effektivitet på 90% (det betyr en praktisk sikkerhet på 90-95%). Jo bedre kunnskap og motivasjon man har, desto mer sikre er metodene for de som bruker dem. Metodene bør helst læres ved hjelp av kvalifiserte veiledere. For de som har problemer med å få barn har NFP vist seg å være til svært god hjelp.

Hvordan er det for kvinner med uregelmessige menstruasjonsperioder?

Med moderne NFP kan paret på en sikker måte finne grensene for fruktbarhetsperioden selv når kvinnen har svært uregelmessige menstruasjoner. De fleste kvinner har menstruasjonssykluser som ikke følger samme mønster hver gang. NFP kan også brukes etter fødsel, etter avbrutt p-pillebehandling, eller spiralbruk, ved amming og i førklimakteriet (overgangsalder).

Det virker så innviklet...

NFP er ikke vanskelig å lære. Å legge merke til tegn på fruktbarhet tar bare noen minutter hver dag.

Har NFP bivirkninger?

I motsetning til p-piller, spiral og sterilisering er NFP økologisk og gir ingen helserisiko. Det krever ingen medisiner eller kirurgiske inngrep.

Er det dyrt?

NFP er uten sammenligning den mest økonomiske av alle metoder for familieplanlegging. Når man har lært seg NFP kan den brukes hele tiden uten noen utgifter.

Kreves det mye avholdenhet?

Mannen er praktisk talt alltid fruktbar; kvinnen er ufruktbar under store deler av menstruasjonsperioden. Om man altså vil unngå graviditet må man være avholdende under kvinnens fruktbare dager. Antallet dager varierer med forskjellige personer og menstruasjonsperioder. I gjennomsnitt dreier det seg om en drøy uke.

Men er ikke avholdenhet en ulempe?

Nei! Tvertimot har det vist seg at periodisk avholdenhet, eller tilbakeholdenhet, har en fornyende effekt på ekteskapet. Et par som praktiserer NFP får en periodisk tilbakevendende hvile. Da kan mann og hustru se frem til den fysiske gjenforeningen med iver og forventning. Periodisk tilbakeholdenhet bevarer vitaliteten og skjønnheten i det seksuelle fellesskapet og fritar fra kravet om "seksuelle prestasjoner".

Dessuten gir tiden i avholdenhet paret ekstra muligheter til å uttrykke kjærlighet til hverandre på andre måter enn gjennom samleie. Det gir mann og hustru en trygg forvissning om at ingen av dem blir "utnyttet" av den andre. Den livsstil som NFP er et uttrykk for bidrar til å åpne for nye veier til fellesskap.

Skal ikke samleie skje spontant?

Å styres av impulser er ikke det samme som å være spontan. NFP gir, bl.a. gjennom frihet fra prevensjonsmidler, god anledning til virkelig spontanitet.

Kan NFP kombineres med prevensjonsmidler?

Mange av de som bruker kondom, pessar og spermdrepende midler vil kunne oppleve uønskede svangerskap. Disse hjelpemidlene har ganske lav sikkerhet. Derfor er det dumdristig å stole på dem når kvinnen er mest fruktbar, og overflødig å bruke dem når hun er ufruktbar.

Er NFP bare en metode for fødselskontroll?

Nei. NFP bør ikke sees på som en teknikk. NFP fungerer best når den praktiseres i harmoni med et ellers sunt liv. NFP bygger nemlig på gjensidig hensyntagen, omsorg og en livsbejaende innstilling. "Fødselskontroll" leder vanligvis tankene mot tekniske metoder. NFP legger samspillet mellom mann og hustru til grunn for fødselskontrollen, der kunnskap og frie valg legger rammene for familieplanlegging.

Finnes det ulemper ved NFP?

Det tar tid og engasjement å lære seg NFP. Dessuten kreves det en viss avholdenhet og et stabilt parforhold. Dette kan til å begynne med føles som ulemper. Disse kravene fremmer imidlertid et harmonisk hjemmemiljø og gode familieforhold. I en støre sammenheng utgjør de isteden avgjorte fordeler.

Må man være veldig motivert?

Uttrykket "veldig motivert" er relativt, men man må selvfølgelig være innstilt på å gå inn for vilkårene. Den som ser fordelene ved NFP får på den måten den motivasjon som er nødvendig for å satse helhjertet.

Hvordan kan jeg lære hvordan NFP fungerer, helt konkret?

Svaret kunne være at (1) man egentlig ikke bare bør lese seg til det, men trenger opplæring, og (2) her er noen pekere til steder hvor du kan lære mere om det på engelsk.

av Webmaster publisert 26.03.1997, sist endret 26.03.1997 - 12:14