KIRKEN - om Den katolske kirke og katolsk kirkesyn

Peterkskirken 2Da Jesus Kristus ble korsfestet på Golgatahøyden utenfor Jerusalem for snart 2000 år siden, var det neppe ett eneste menneske som kunne forestille seg at denne omvandrende snekkersønnen skulle bli opphav til den største «folkebevegelse» verden har sett. I stedet for å dø ut med 12 forvirrede disipler og en og annen tilhenger av Jesu lære, ble hans død og oppstandelse startpunktet for et, til denne dag, helt enestående verdensomspennende fellesskap.

Den kirke som oppsto i troen på Jesu oppstandelse, har i dag så mange troende at den omfatter ca. en tredjedel av verdens befolkning. Dessverre har de kristne opp igjennom 20 århundrer skilt seg i mange ulike kirkesamfunn. Den katolske kirke har i dag rundt 1.3 milliarder medlemmer, spredt over alle verdensdeler og i de fleste land.

I Matteusevangeliets 16. kapittel sier Jesus til Peter: «Du er Peter - Klippen - og på denne klippe vil jeg bygge min kirke.» En tid etter Jesu død og oppstandelse ble Peter leder for menigheten i Roma. Helt siden Peters tid går det en sammenhengende rekke av biskoper i Roma (etter hvert kalt paver) - helt frem til dagens pave. Gjennom Kirkens tradisjon har det hele veien vært praksis at den som er biskop av Roma, er leder for Kirken. Dermed er paven på «Peters stol» leder for verdens største kirke - Den katolske kirke (som også ofte kalles «Den romersk-katolske», et navn som understreker byen Romas rolle). Les mer ...

Les ARTIKLER om katolsk kirkesyn, paven og pavedømmet.
Se også

BILDE: Flickr.com / Zinco.Foto