Forord

Om noen synes struktur, vektlegging og utforming av dette heftet er litt utradisjonelt, har de oppdaget min hensikt. Det er lite pedagogisk, dessuten uhistorisk og lite tjenlig for vår tid å ta utgangspunkt i teoretiske prinsipper utformet i høymiddelalderen.

Derfor begynner jeg avsnittene med å beskrive sakramentene historisk eller nåtidig. Forhåpentligvis kan det gjøre fremstillingen litt spennende. Så trekker jeg inn de teologiske forklaringene - som selvfølgelig er viktige. Jeg føyer også til enkelte praktiske eller juridiske regler. Siden vi i Norge lever som en katolsk minoritet, er det dertil helt nødvendig å vite hvilke andre oppfatninger våre medkristne i andre kirker og samfunn legger til grunn når de snakker om det vi kaller sakramenter. Derfor små økumeniske utblikk.

Sakrament er latin, og heter på gresk mysterion. Det kan oversettes til norsk med hemmelighet. Selv om sakramentene ikke er hemmeligheter i vanlig forstand, er det for mange noe hemmelighetsfullt ved dem. Det skulle da bare mangle! For sakramentene har med himmelriket å gjøre, og hvem vet alt om det? Men nettopp det gjør det spennende å prøve å «trenge litt inn i» dem.

Vil du ha med deg en del interessante detaljer, så les også notene. Noter og annet med liten skrift pleier å inneholde ting som kanskje ikke er det viktigste i den aktuelle sammenheng, men som for øvrig kan være både viktig og artig!

Lykke til!

Roma, 19. mars 1994, Høytiden for den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom.

Pastor Torbjørn Olsen


Med glede har jeg lest denne traktat om sakramentene og gir gjerne den kirkelige godkjenning (approbatio) til trykk. Måtte det bli en hjelp for mange unge mennesker.

Tromsø, 9. IX. 1994

+ Gerhard Goebel M.S.F.

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 16.03.2011 - 17:58