Litteraturliste

Det finnes en enorm mengde litteratur (også nyere !) om den katolske kirkes sakramenter - men lite på norsk. Den som likevel vil lese mer på vårt språk anbefales følgende:

2. Vatikankonsil, De Ecclesia - Kirken, 2. utg., St.Olav Forlag 1966, spesielt nr. 1-14. (Heftet kalles vanligvis Lumen gentium, og i fotnotene er det brukt den betegnelsen ved henvisning til det.)

2. Vatikankonsil, Gudstjenestens fornyelse, 2. utg., St.Olav Forlag 1966, spesielt nr. 1-20 (generelt), 47-58 (Eukaristien) og 59-78 (de øvrige sakramenter). (Heftet kalles vanligvis Sacrosanctum Concilium.)

Troskongregasjonen, Instruksjon om barnedåpen, St.Olav Forlag 1981.

Messebok - Søndager og festdager, St.Olav Forlag 1985.

Per Bjørn Halvorsen, Jesu Nattverd; messen gjennom 2000 år, St.Olav Forlag 1989.

Arne Fjeld, Katolsk tro og kristenliv, 2. utg., St.Olav Forlag 1990, s 26-69.

Bønnebok for den katolske kirke, St.Olav Forlag 1990, s 543 (generelt om sakramentene) og 544-687 (de enkelte sakramenter med fullstendig ritual).

Den katolske kirkes katekisme, St.Olav forlag 1994, spesielt nr. 1076-1209 (generelt om sakramentene) og 1210-1666 (de enkelte sakramenter).

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 17.03.2011 - 19:55