Hvordan vinne avlat?

Av James Akin


For å vinne avlat, må du være katolikk, og i nådens stand.

Du må være katolikk for å være under Kirkens jurisdiksjon, og du må være i nådens stand fordi utenfor Guds nåde kan intet av det du måtte gjøre være Gud velbehagelig (fortjenstfullt). Du må også ha en intensjon - i det minste en habituell intensjon - om å ville vinne avlat ved det verk du utfører.

For å vinne delvis avlat, må du utføre det verk som avlat er knyttet til, med et botferdig hjerte.

For å vinne fullstendig avlat, må du også (1) utføre handlingen med med botferdig hjerte, og i tillegg må du (2) motta botens (skriftemålets) sakrament [skjønt ett skriftemål kan være nok for flere ganger fullstendig avlat], og du må (3) motta Den hellige Kommunion, og du må (4) be for Pavens intensjoner [Det er nok å be ett «Fader Vår» og ett «Hill deg Maria» for Pavens intensjoner, men du kan gjerne be andre bønner istedet). (5) Den siste betingelsen er at du må være fri fra enhver hang til synd, inkludert veniell synd.

På grunn av det er ekstremt vanskelig å oppfylle denne siste betingelsen, er det nok sjelden at noen virkelig vinner fullstendig avlat. Hvis du forsøker å motta fullstendig avlat, men ikke makter å oppfylle den siste betingelsen, da mottar du delvis avlat i stedet.

Her følger en kort liste over avlat man kan vinne. Detaljene er tatt fra «Enchiridion Indulgentiarum», og er bare et meget kort utdrag derfra. Legg merke til at man kan vinne avlat ved bibellesning. Myten om at Den katolske kirke prøver å få folk fra å lese Bibelen, skulle dermed være avlivet. Man kan til og med vinne avlat ved bibellesning! (Slik var reglene også lenge før Det II. Vatikankonsil.)

Det er knyttet delvis avlat til å:

  • motta såkalt åndelig kommunion (uttrykt ved en hvilken som helst from bønn), eller
  • hengi seg fromt til indre bønn,
  • lese Den hellige Skrift med den ærefrykt som tilkommer Guds Ord, og som en form for åndelig lesning. (Dette blir FULLSTENDIG avlat dersom lesningen går over minst en halv time - og, naturligvis - de øvrige betingelser er oppfylte),
  • fromt slå korsets tegn mens de ber formelen «I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds Navn».

Prester som administrerer sakramentene til troende som er i en livstruende situasjon, må ikke forsømme å gi dem sin apostoliske velsignelse, idet avlat er knyttet til denne. Men dersom en prest ikke kan være tilstede, gir vår hellige mor Kirken i kjærlighet fullstendig avlat til de rettelig skikkede personer som befinner seg nær døden («in articulo mortis»), på betingelse av at de noen gang i løpet av sitt liv har har en eller annen form for regelmessig bønneliv.

av Webmaster publisert 09.01.1999, sist endret 09.01.1999 - 18:44