Messetider i julen for Vår Frue menighet, Porsgrunn

Messetider for julen 2023

Julaften, søndag, 24, desember

Kl. 09.30 Fromesse

Kl. 11.00 Høymesse

Kl. 22.00 Midnattsmesse

 

Første juledag, mandag, 25. desember

Kl. 11.00 Første juledagshøymesse

Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk

 

Andre juledag, tirsdag, 26. desember

Kl. 11.00 Andre juledagsmesse