Kirkelige dokumenter

dokumenterpius200px.jpg


Her finner man dokumenter fra paven og Vatikanet, herunder dokumentene fra Det annet vatikankonsil.

Man finner også hyrdebrev, fellesuttalelser, høringsuttalelser m.v. fra enten den nordiske katolske bispekonferanse, det norske katolske bisperåd, eller fra enkelte biskoper – i siste tilfelle dersom det dreier seg om forhold av mer varig eller generell interesse.

Dokumenter fra Vatikanet og paven

Her finner man pavelige dokumenter, samt dokumenter fra den romerske kurie. Gå direkte til dokumenter fra pave Frans, pave Benedikt XVI, pave Johannes Paul II, pave Paul VI, pave Johannes XXIII og pave Pius XII.

Dokumenter fra offisielle katolske organer i Norge

Her finner man dokumenter som ikke bærer noen biskoppelig signatur, men som kommer fra ulike norske bispedømmeorganer. 

Dokumenter fra den nordiske bispekonferanse eller katolske biskoper i Norge

av Webmaster publisert 07.08.2009, sist endret 14.06.2022 - 12:10