Tribunalet

I Den katolske kirke har hvert bispedømme en egen domstol, som under biskopen har juridisk myndighet innenfor bispedømmets grenser. En slik kirkelig domstol kalles et tribunal. Grunnet den katolske Kirkes størrelse i Norge dekker Tribunalet i Oslo katolske bispedømme også prelaturene Trondheim og Tromsø. Kirkens egen lov – den kanoniske rett – er nedfelt i Kirkens lovbok Codex Iuris Canonici (den kanoniske lovkodeks). Les mer om kirkeretten her.

E-post  tribunalet(at)katolsk(dot)no

Moderator:
Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
Rettsvikar (Judicial Vicar):
P. Gerard Tartaglia JCL (fra 11. mars 2014)
Assisterende rettsvikar (Ass. Judicial Vicar):
Dommere (Judges):
Mgr. John Chaloner JCL, p. James Hurley, p. Peter Kravos, mgr. Michel Quinlan, p. John Humphrey, mgr. Dan Hart, p. John James O'Kane, p. Dominic Golding, p. John Lucas, Berenice McNeill, p. Benjamin Theobald.
Promotor iustitiae:
...
Båndforsvarer (Defender of the Bond):
Paul Robbins JCL
Advokater (Advocates):
Rønnaug Aaberg Andresen, p. Gerald Sharkey, p. Pius Collins

Sekretariat (Tribunal Chancery)

Cancellariae Tribunalis Moderator (CTM):
Diakon Sindre-Jacob Bostad (fra 1. februar 2018)
Administrasjonssekretær og notar (Administrative secretary and Notary):
Ingebjørg Tori Thorp (fra 1. juli 2008)
Assistenter, auditorer og notarer (Tribunal assistants, auditors and Notaries):
Sr. Lucia Nguyen thi Kim Trang (vietnamesisk/Vietnamese – fra 1. juli 2014)
Assistent og auditor (Tribunal assistant and auditor):
Carole Husby (Vestlandet – fra 1. mars 2011)
Auditorer:
Agata Nazar (fra 1. september 2021)
Iwona Hansen (fra 24. oktober 2016/1. september 2022 – 20% stilling)
Ved spørsmål eller ønske om kontakt med Tribunalet, kontakt vårt sekretariat:
E-post  tribunalet(at)katolsk(dot)no
Adresse Tribunalet, Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon 23 21 95 00, 23 21 95 15 (sekretær) Telefax 23 21 95 61 (telefax)
Telefontid / Telephone service (norsk / english):
Mandag-fredag / Monday-Friday 10:00 – 16:00
Kontakt z polskojęzycznym asystentem jest możliwy:
Telefonicznie: 23 21 95 00 we wtorki od godz. 10.00 do 15.00.
(Poza tymi godzinami przez e- maila: E-post  tribunalet(at)katolsk(dot)no

Dokumenter

Nullity Motu Proprio Ad Clerum (17. september 2015) norskenglishpolski


Domstolene i erkebispedømmene og i Vatikanet

Tribunalene i bispedømmene er Kirkens første rettsinstans. I tillegg finnes det for hvert bispedømme en andre rettsinstans, som vanligvis befinner seg i det erkebispedømmet det individuelle bispedømme hører inn under.

Da Norge ikke har noe katolsk erkebispesete, er det erkebispedømmet Westminsters Tribunal i London som fungerer som andre rettsinstans for Norge.

Tredje rettsinstans er Vatikanet, som har tre domstoler som har juridisk myndighet over hele Kirken:

  1. Den apostoliske skriftemålsdomstolen (Poenitentiaria Apostolica)
  2. Det høyeste tribunal for den Apostoliske Signatur (Signatura Apostolica)
  3. Den Romerske Rotas Tribunal (Rota Romana)
av Webmaster publisert 01.10.2010, sist endret 30.09.2022 - 21:44