Trondheim Stift – Midt-Norge

Stiftet omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal. 56.366 km². Befolkningsstatistikk. Stiftets historie - Overhyrder. Stiftets historie - år for år.

E-post mn@katolsk.no

Stiftets adresse:
Adresse Sverres gate 1, 7012 Trondheim Telefon 73 52 77 05 Bankkonto 4200.50.24980, org. nr. 971494522

Finner du ikke det du leter etter? Se oversikten over nasjonale foretak

APOSTOLISK ADMINISTRATOR
Mgr. Bernt Eidsvig Can.Reg Apostolisk administrator Bernt Eidsvig (foto: Olav Hasselkbippe)

Bispeviet: 22. oktober 2005

Utnevnt til administrator: 8. juni 2009

Motto: "Labori non honori" (Arbeid, ikke ære)

Bosatt i Oslo .

E-post til biskopenbiskopen@mn.katolsk.no

Telefon 23 21 95 00 (Oslo katolske bispedømme)
KURIE OG ADMINISTRASJON
Generalvikar: 
P. Ole Martin Stamnestrø (fra 16. august 2015)
Kansellist:
Unn L. Madsø (fra 24. juni 2011)
Økonom:
Per Albert Vold (fra 14. august 2014)
Stiftskapellan:
P. Marcos Pablo Delos Trinos (fra 1. september 2018)
Tribunalet – den kirkelige domstol
av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 08.01.2019 - 15:05