Trondheim Stift – Midt-Norge

Stiftet omfatter Trøndelag fylke og Møre og Romsdal fylke, med unntak av området Hornindal i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke, og området Innset i Rennebu kommune i Trøndelag fylke. 56.371 km². Befolkningsstatistikk. Stiftets historie – Overhyrder. Stiftets historie - år for år.

E-post mn@katolsk.no

Stiftets adresse:
Adresse Sverres gate 1, 7012 Trondheim Telefon 73 52 77 05 Bankkonto 4200.50.24980, org. nr. 971494522

Finner du ikke det du leter etter? Se oversikten over nasjonale foretak

BISKOP-ELEKT

P. Erik Varden OCSOFoto: Mats Tande 2013-09-11

Utnevnt til biskop-prelat av Trondheim

 

APOSTOLISK ADMINISTRATOR
Mgr. Bernt Eidsvig Can.Reg Apostolisk administrator Bernt Eidsvig (foto: Olav Hasselkbippe)

Bispeviet: 22. oktober 2005

Utnevnt til administrator: 8. juni 2009

Motto: "Labori non honori" (Arbeid, ikke ære)

Bosatt i Oslo.

E-post til biskopenbiskopen@mn.katolsk.no

Telefon 23 21 95 00 (Oslo katolske bispedømme)
KURIE OG ADMINISTRASJON
Våpenskjold Trondheim (fra 2015)
Generalvikar: epost.gif
Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen, Can.Reg (fra 1. mars 2020)
Kansellist:
Unn L. Madsø (fra 24. juni 2011)
Økonom:
Per Albert Vold (fra 14. august 2014)
Stiftskapellan:
P. Marcos Pablo Delos Trinos (fra 1. september 2018)
Tribunalet – den kirkelige domstol
av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 01.03.2020 - 12:56