Trondheim Stift – Midt-Norge

Stiftet omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal. 56.366 km². Befolkningsstatistikk. Stiftets historie - Overhyrder. Stiftets historie - år for år.

E-post mn@katolsk.no

Stiftets adresse:
Adresse Sverres gate 1, 7012 Trondheim Telefon 73 52 77 05 Bankkonto 4200.50.24980, org. nr. 971494522

Finner du ikke det du leter etter? Se oversikten over nasjonale foretak

BISKOP-ELEKT

P. Erik Varden OCSO

Utnevnt til biskop-prelat av Trondheim

 

APOSTOLISK ADMINISTRATOR
Mgr. Bernt Eidsvig Can.Reg Apostolisk administrator Bernt Eidsvig (foto: Olav Hasselkbippe)

Bispeviet: 22. oktober 2005

Utnevnt til administrator: 8. juni 2009

Motto: "Labori non honori" (Arbeid, ikke ære)

Bosatt i Oslo.

E-post til biskopenbiskopen@mn.katolsk.no

Telefon 23 21 95 00 (Oslo katolske bispedømme)
KURIE OG ADMINISTRASJON
Generalvikar: 
P. Ole Martin Stamnestrø (fra 16. august 2015)
Kansellist:
Unn L. Madsø (fra 24. juni 2011)
Økonom:
Per Albert Vold (fra 14. august 2014)
Stiftskapellan:
P. Marcos Pablo Delos Trinos (fra 1. september 2018)
Tribunalet – den kirkelige domstol
av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 26.11.2019 - 16:00