Forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep

Forsidebilde forebyggingshefte«Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg» Matt 25,40

Kirken skal være et godt sted for alle

Vi skal forebygge overgrep og skape en kultur som gjør det enkelt og trygt å uttrykke bekymring for krenkelser og overgrep. Slike bekymringer skal tas på alvor. Det er viktig å være bevisst på at overgrep kan skje.

  • Alle kan ta  vårt e-læringskurs «Sammen mot overgrep» klikk her

 

Se video om forebyggingskurset «Sammen mot overgrep»

Sr. M. Karolina Bogoczová CSSE og Ewa Bivand har gått sammen om å lage et nytt e-læringskurs i forebygging av seksuelle overgrep. Kurset er åpent for alle, fordi alle som deltar i Kirkens tjenester eller aktiviteter, bør ta det, sier de to forebyggingsrådgiverne.

 

Kontaktpersoner ved varsling eller mistanke om seksuelle overgrep og krenkelser

 

Forebygge overgrep

Vi forebygger overgrep ved å skape gode holdninger gjennom konkrete tiltak, som innarbeides i våre rutiner i menighetene. Det er sogneprestene og menighetsrådene som er ansvarlig for å iverksette disse.

 

Retningslinjer for bispedømmet og våre to stift 

Heftet Forebygging av krenkelser og overgrep mot mindreårige og sårbare voksne i Den katolske kirke i Norge finnes på norsk, engelsk, polsk, spansk og estisk. 

 

Prosedyrer ved mistanke om seksuelle overgrep

 

 

Les mer

 

 

 

av Mats Tande publisert 09.09.2021, sist endret 05.12.2023 - 12:50