Teknisk support i Oslo katolske bispedømme

Henvendelser til teknisk support: E-post support(at)katolsk(dot)no

NorskKlikk på TeamViewer-knappen nedenfor etter avtale med Oslo katolske bispedømmes tekniske støtteapparat.

Dette er et program som kjøres på din datamaskin, og gjør at supportavdelingen får tilgang til maskinen din for lettere å kunne hjelpe deg.

Telefonnummer for henvendelser vedrørende teknisk støtte er supporttelefon: 23 219 444 (hverdager 09–15).

EnglishTechnical support for the catholic diocese of Oslo

Please send any requests for technical support to E-post support(at)katolsk(dot)no

Click the TeamViewer button below when asked to by the technical support personell at the catholic diocese of Oslo.

The link is to a program that runs on your computer, and gives the support department access to your computer in order to provide support.

Please use the telephone number 23 219 444 (weekdays 09–15) when contacting technical support.


 

av Mats Tande publisert 15.03.2011, sist endret 19.02.2020 - 17:33