FNs kvinnekommisjon:

Dominikansk tilstedeværelse

FNs kvinnekommisjon har i disse dager sitt årlige møte vedrørende kvinner og jenters situasjon verden over. Sr. Ragnhild Marie Bjelland fra Katarinahjemmet representerer Europa under møtet.

Les mer


Nytt fra Liturgikommisjonen: 

Sender utkast til nytt Ritual for ektevigsel ut på høring

Mgr. Torbjørn Olsen inviterer nå de troende til å si sin mening om flere forslag til endringer i ektevigselsritualet. 

Les mer


Pavens angelus:

Herrens forklarelse

Andre søndag i fasten leser vi alltid om Jesu forklarelse.
– La oss daglig samle oss selv noen øyeblikk i bønn, la oss feste vårt indre blikk på hans ansikt og la hans lys stråle igjennom oss og frem i vårt liv, sa pave Frans under sin angelus.

Les mer


Menighetsliv:

Orgelklang til glede

St. Gudmund menighet på Jessheim har fått installert et nytt pipeorgel. Orgelet er ca. 40 år gammelt og kommer opprinnelig fra sognekirken St. Martin i Lagerlechfeld.

Les mer

 

Sommerleir 2019: 

NEK inviterer til jubileumsdager på Mariaholm

22. – 25. juli arrangerer Norges Eldre Katolikker (NEK) sommerleir for femte år på rad. Pater Erik (bildet) er leirprest, og biskop Bernt kommer også. Gjør du? 

Les mer


Ledig stilling:

Søker organist/kantor

Nå søker St. Gudmund menighet på Jessheim en organist/kantor i 40% stilling. Stillingen omfatter organisttjeneste med korledelse ved messer, samt korøvelser.

Les mer

 

Militærvalfart 2019:

– Opplev internasjonalt soldatfellesskap i Lourdes

Bli med på den 61. militære valfarten til Lourdes 13. – 23. mai under ledelse av major mgr. Torbjørn Olsen (bildet). Du vil oppleve soldatfellesskap, uvante seremonier og lære om troen.   

Les mer

 

Ministranttreff i Midt-Norge: 

Lærte å samarbeide om oppgavene

I helgen samlet unge katolikker seg i Kristiansund for å lære om ministrering, samarbeid og å ha det moro sammen. 

Les mer

 

R.I.P. fr. Per Klingberg: 

«Han virkeliggjorde klosterlivets idealer»

Den første norske ordenslegbror i dominikanerordenen etter reformasjonen døde 11. mars 2019. 

Les mer


Den nordiske bispekonferansen:

– Vi må ikke glemme å ivareta de ting som berettiger Kirkens eksistens

– Selv om overgrepene tar mye tid og energi, lever vi i en kirkelig hverdag som skal fungere. Vi må ikke glemme å ivareta de ting som berettiger Kirkens eksistens, sier biskop Czeslaw Kozon, president i Den nordiske bispekonferanse.

Les mer

 

Biskop Grgić' Fastebudskap 2019:

–Glem ikke ydmykhet og ringhet

«Bli ikke redd for å elske Jesus og Maria og Kristi brud Kirken, kjære troende folk i Norge! Alt man gjør av ren kjærlighet, får skjønnhet og storhet», skriver biskop Grgić' i fastebudskapet for Tromsø stift.

Les mer

 

Sognepresten og englene jubler: 

Stjålet messeutstyr er funnet

Messeutstyret som ble stjålet fra St. Johannes Døperens kirke, Sandefjord, ble funnet i en plastpose under en trapp. Nå er det levert tilbake til kirken.
– Englene jubler, sier sogneprest Claes Tande. 

Les mer 

 

Pavens askeonsdagspreken: 

 – Reis «fra asken til ilden»

– Stans! Sjekk livets kurs, og sjekk om du har for mye bagasje. Reis «fra asken til ilden» – fra døden til livet – nå i fastetiden, sa pave Frans i sin askeonsdagspreken i Santa Sabina.
 
Les mer 


Operasjon Dagsverk 2019: 

Innsamlingen støtter Caritas Norges arbeid i DR Kongo

– Våre prosjekter vil hjelpe 15 000 ungdommer til et bedre liv, til skolegang og til en bedre fremtid, sier Ellen Høvik,  kommunikasjonssjef i Caritas Norge. 

Les mer


Fasteaksjonen 2019:

Bli med Caritas og hjelp barnas fremtid

Over halvparten av de 821 millioner menneskene som sulter verden over i dag er barn. Ved å støtte årets fasteaksjon, gir du barn som lider av matmangel en bedre start i livet.

Les mer


Pavens angelus: 

Kan vel en blind lede en blind?

Søndag 3. mars handlet pavens angelus om vangelieteksten Luk 6,39–45

Les mer 

 

Møtet om beskyttelse av
mindreårige:

Danske biskop Czeslaw Kozon representerte Norden  

«Der er ingen tvivl om, at Kirken og vi med den gennemlever en udfordrende tid fuld af kriser. Nogen taler om den største krise siden reformationen», skriver presidenten for Den nordiske bispekonferanse. 

Les mer


Sølibat:

«Avisen Dagens leder serverer uholdbare påstander og spekulasjoner»

DEBATT: P. Josef Ottersen svarer på avisen Dagens lederartikkel «Det livsfarlige sølibatkravet» fra 26. februar.

Les mer 


Livsvern:

Luthersk prest sterkt berørt av
katolsk hyrdebrev

– Det er en tekst å hvile i, i en fragmentarisk og tabloid tid, sier Sogneprest Kathrine Tallaksen Skjerdal om de nordiske katolske biskopers hyrdebrev om livet fra 1999. 

Les mer

 

av Webmaster publisert 28.11.2015, sist endret 19.03.2019 - 16:04