Katolsk praksis

palmesuspraksis200px.jpg

 

Som kristne skal vi forsøke å oppfylle det dobbelte kjærlighetsbudet; å elske Gud over alle ting og vår neste som oss selv.

Foto: istock.

 

Det første av disse to budene handler om å tjene Gud, altså om LITURGI (som betyr tjeneste), og Kirkens liturgi inneholder følgende hovedelementer:

Messen feires hver dag og her hører vi Guds ord lest og forkynt, det hellige messeofferet bæres fram for Gud og vi mottar den hellige kommunion

Tidebønnene er Kirkens offisielle bønner og bes daglig av prester og medlemmer av ordenssamfunn. Også lekfolk kan be disse bønnene om de ønsker det. Dominikanerne forklarer tidebønnene grundig på denne siden.

Kirkeårets rytme (advent, jul, faste, påske, pinse, men også helgenfeiringene som er spredd utover året) styrer i stor grad både messene og tidebønnene.

Her presenteres hver dags liturgi på en egen side som viser feiringene for hvert år, og også gjennom en egen app som kan lastes ned på en mobiltelefon.


Å delta i Kirkens liturgi handler om mer enn bare å følge messen og tidebønnene.  Kirkens sakramenter mottar man også som regel i en visse rekkefølge og med en viss regularitet.

Kall til preste- og ordensliv er svært viktig

Det er også flere måter å be på, det kan man lese om her

Rosenkransen er en svært mye brukt bønn

Korsveien - Jesu bud om å ta opp sitt kors og følge ham finner et helt bokstavelig uttrykk i den kristne skikk å gå korsveiens fjorten «stasjoner» i  fastetiden

Hellige tegn - Vår bønn og vårt liv berikes ved hellige tegn - les om disse som tilhører vår tradisjon

Valfart - Valfartstradisjonen er et synlig tegn på det religiøse livs streben etter den rette veien, søken etter meningen med livet og lengselen etter Gud


Det finnes også enkelte enda mer praktiske sider ved livet som kristen. Les om disse:

Sosiallæren - Kirkens lære om sosiale, kulturelle, politiske og økonomisk emner

Familie og ekteskap er viktige sider ved livet  

av Webmaster publisert 31.01.2011, sist endret 25.07.2021 - 16:56