Carlo Acutis og 14 salige godkjent for kanonisering

 Se reportasje fra Rome Reports: 

 

Pave Frans ledet et ordinært konsistorium for kardinaler som godkjente kanoniseringen av 15 personer, deriblant salige Carlo Acutis, den første «millennialen» som blir helgenkåret.

 

Tekst: Devin Watkins,
Vatican News
Oversettelse:
Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Mandag morgen var kardinalkollegiet samlet sammen med pave Frans i Vatikanets apostoliske palass til et ordinært offentlig konsistorium.

Paven ledet kardinalene som er bosatt i Roma i å be tidebønnen, før de gikk videre til å gjennomgå kanoniseringssakene til flere salige.

Kardinal Marcelo Semeraro, prefekt for Dikasteriet for helligkåringer, presenterte en kort rapport – kjent på latin som Peroratio – om livene og miraklene til de 15 personene som ble vurdert, hvorpå konsistoriet stemte og godkjente kanoniseringen av dem.

 

Martyrer og religiøse eksempler på tro

Den største gruppen av nye helgener led martyrdøden i Damaskus i Syria i 1860 og er kjent som «martyrene fra Damaskus».

Blant dem er p. Manuel Ruiz López OFM, hans syv ledsagere og brødrene Abdel Moati, Francis og Raphael Massabki, tre maronittiske legmenn.

Alle 11 ble drept i hat mot troen under den syriske borgerkrigen i 1860, da tusenvis av kristne ble drept av muslimske militsmenn i det osmanske Syria.

Ifølge Peroratio ble Massabki-brødrene og de åtte fransiskanerne myrdet natt til 9. juli 1860, mens de ba inne i fransiskanerkirken i Damaskus.

To italienere – p. Giuseppe Allamano og sr. Elena Guerra – ble også godkjent for kanonisering. P. Allamano grunnla Consolata-misjonærene i de første årene av 1900-tallet. Sr. Guerra viet sitt liv til utdannelse av jenter og grunnla Oblatene av Den hellige ånd på slutten av 1800-tallet.

Konsistoriet godkjente kanoniseringen av en kanadiskfødt ordenssøster, sr. Marie-Léonie Paradis (født Virginie-Alodie Paradis), som grunnla Den hellige families små søstre på begynnelsen av 1900-tallet.

Navnene på disse 14 nye helgenene vil bli innskrevet i helgenlisten søndag 20. oktober 2024.

 

Første helgen fra millenniumsgenerasjonen

Pave Frans og kardinalene i konsistoriet stemte deretter for å godkjenne kanoniseringen av den første helgenen fra generasjon Y, de som er født mellom 1981 og 1996, ofte kjent som «millennials».

Den salige Carlo Acutis vil bli helligkåret på en dato som ennå ikke er bestemt, ifølge Den hellige stols pressekontor.

Den salige Carlo ble født av italienske foreldre i London, England, i 1991, og var en webdesigner som døde av leukemi i en alder av 15 år i Monza, Italia.

Han var kjent for sin hengivenhet til eukaristiske mirakler og Maria-åpenbaringer, som han katalogiserte på en nettside han designet.

Ifølge Peroratio var salige Carlo «imøtekommende og omsorgsfull overfor de fattigste, og han hjalp hjemløse, trengende og innvandrere med penger han sparte fra ukepengene sine».

 

Les mer