Pavens bønneintensjon for juli: Sjelesorgen for de syke

 

 

Pave Frans oppfordrer de troende til å be sammen med seg i juli måned om at de som mottar sykesalvingens sakrament, må føle Guds kraft. 

 

Tekst: Katarina Agorelius,
Vatican News

 

«La oss be om at sykesalvingens sakrament gir styrke fra Herren til dem som mottar det og også trøster deres kjære, og at det for alle må bli et synlig tegn på medfølelse og håp.»

 

Slik lyder pave Frans' oppfordring til alle verdens kristne i en video, som hans bønnenettverk har laget.

Her er pavens ord i sin helhet på norsk:

 

Pavens oppfordring

Denne måneden ber vi for den åndelige omsorgen for de syke.

Sykesalvingens sakrament er ikke bare et sakrament for dem som står overfor døden. Nei, det er viktig at dette er tydelig: Når en prest kommer til en person for å forvalte de sykes salvelse, er det ikke nødvendigvis for å hjelpe vedkommende til å ta farvel med livet. Å tenke slik betyr å gi opp alt håp og ta for gitt at begravelsesbyrået vil komme.

La oss huske at de sykes salvelse er et sakrament som helbreder, pleier og helbreder sjelen. Når en person er veldig syk, er det klokt å gi dem de sykes salvelse. Og når noen er gamle, er det godt at de mottar sykesalvingens sakrament.

La oss be om at sykesalvingens sakrament gir styrke fra Herren til dem som mottar det og også trøster deres kjære, og at det for alle må bli et synlig tegn på medfølelse og håp.

 

Les mer: