Peter Kuran valgt som ny leder for Caritas Norge

 

syret.jpg

NYTT CARITAS-STYRE: Fra venstre: Sr. Katharina Pajchel (gjenvalgt), p.Ole Martin Stamnestrø (gjenvalgt), Marta Bivand Erdal (gjenvalgt), Pål Augland, Marie Florence Moufack og Ane Ugland Albæk.

 

Søndag 16. juni ble Peter Kuran valgt som ny styreleder for Caritas Norge. Kuran har betydelig erfaring fra både politikk, sivilsamfunn og kirkelig arbeid.

 

Tekst og foto: Caritas Norge

ERFAREN: Nyvalgt styreleder Peter
Kuran har lang erfaring fra kirkelig arbeid. 

styreleder 2.jpg– Jeg gleder meg til å starte samarbeidet med den dyktige ledelsen og staben i Caritas Norge, som hver dag gjør en uvurderlig innsats for dem som har minst, både her hjemme og ute i verden, sier Kuran, som har vært folkevalgt representant i flere tiår, både på bynivå, i Fredrikstad, og på fylkesnivå, i Østfold fylkeskommune.

Kuran er også kjent for sitt dedikerte arbeid for personer i en vanskelig situasjon, ikke minst for personer med rusproblemer. Han har gjennom hele sitt liv vært engasjert i Den katolske kirke. Fra ungdommen av var han aktiv i Kirkens ungdomsarbeid; han har dessuten flere perioder bak seg i menighetsråd, og han har vært lærer for utallige kull med konfirmanter.

I tillegg til styreleder ble det også valgt et nytt styre i virksomheten. Det nye styret består av:

  • Marie Florence Moufack
  • Pål Augland
  • Ane Ugland Albæk
  • Katharina Pajchel (gjenvalgt)
  • Marta Bivand Erdal (gjenvalgt)
  • Ole Martin Stamnestrø (gjenvalgt)