Messetider i Norge

Oversikten er organisert etter kirkedistrikter (Oslo katolske bispedømme, Tromsø stift - Nord-Norge og Trondheim stift - Midt-Norge) og etter menigheter i de enkelte kirkedistriktene. Det er den lokale menigheten som er ansvarlig for messetidene. Messesteder står oppført under den enkelte menighet. Er du usikker på om messetidene er riktige? Ta kontakt med menigheten direkte.

Du kan abonnere på RSS messetider med RSS.

Du kan også bruke kartet for å finne en menighets messetider.


Støtt Kirken ved å registrere deg!

En registrering er frivillig og gratis, og gjør at vi vet hvem du er samtidig som du bidrar til økt statsstøtte. Benytt gjerne anledningen til å registrere deg og din familie nå!


Oslo katolske bispedømme

Tromsø stift - Nord-Norge

Trondheim stift - Midt-Norge

av Webmaster publisert 25.06.2010, sist endret 18.12.2022 - 14:07