Menighetstilhørighet etter postnummer

Denne oversikten viser, organisert etter postnummer, de katolske menigheters områder i Norge, gjeldende fra 15. august 2021.

Det finnes også en egen oversikt over menighetstilhørighet etter kommune, og et kart over de norske menighetene.

Det kan ikke utelukkes at det er små feil og unøyaktigheter i oversikten. Vi ber om at slike blir meldt direkte til Oslo katolske bispedømme med forklaring.


Postnummertabell

Postnummer By/menighet
0000–0132 Oslo/St. Olav
0133–0139 Oslo/St. Hallvard
0140–0186 Oslo/St. Olav
0187–0199 Oslo/St. Hallvard
0200–0279 Oslo/St. Olav
0280 Oslo/St. Olav: Abbediengen terrasse, Abbedikollen, Abbedisvingen, St. Edmunds vei opp til nr. 61, St.Georgs vei
Stabekk/Mariakirken: Bekkefaret, Bestum skolevei, Bestumveien, Holgerslystveien, Nedre Ullern terrasse, St. Edmunds vei 63-67, Ullernveien
0281 Oslo/St. Olav: Adventveien, Bestumstubben nr 11, Bestumveien 1-11, Elmholtveien, Hoffsbakken, Olsens Enkes vei, Sigurd Iversens vei, Tingstuveien, Tunveien
Stabekk/Mariakirken: Bakkeveien, Bestum Tverrvei, Bestumstubben (unntatt nr 11), Bestumveien 12 og over, Bestumåsen, Drammensveien, Fagertunveien, Nedre Skogvei, Ullernfaret, Vennersborgveien, Vækerøveien, Øvre Skogvei
0282–0284 Stabekk/Mariakirken
0285–0379 Oslo/St. Olav
0380 Stabekk/Mariakirken: Geologsvingen, Silurveien 1-39
Eikeli/St. Elisabeth: Silurveien 41-59, Slalåmveien, Ullernkammen, Østbakken, Øvre Ullern Terrasse, Åsbakken
0381 Stabekk/Mariakirken: Generallunden, Ullern allé
Eikeli/St. Elisabeth: Åsjordet, Åsstubben
0382–0399 Eikeli/St. Elisabeth
0400–0507 Oslo/St. Olav
0508–0514 Oslo/St. Hallvard
0515–0516 Oslo/St. Olav
0517–0518 Oslo/St. Hallvard
0530–0559 Oslo/St. Olav
0560 Oslo/St. Olav: Trondheimsveien 2–54 (partall)
Oslo/St. Hallvard: Trondheimsveien 1–61 (oddetall)
0561 Oslo/St. Olav: Herslebs gate 1–7
Oslo/St. Hallvard: Heimdalsgata, Herslebs gate 8–35, Motzfeldts gate
0562 Oslo/St. Olav: Jens Bjelkes gate 1–10
Oslo/St. Hallvard: Blytts gate, Jens Bjelkes gate 11–40, Lakkegata, Sars gate, Siebkes gate
0563–0564 Oslo/St. Hallvard
0565 Oslo/St. Olav: Bodøgata, Hammerfestgata, Solhauggata, Tromsøgata, Trondheimsveien 56–128 (partall), Vardøgata
Oslo/St. Hallvard: Trondheimsveien 63–133 (oddetall)
0566–0569 Oslo/St. Olav
0570 Oslo/St. Olav: Jørgen Løvlands gate, Trondheimsveien 130–198 (partall)
Oslo/St. Hallvard: Trondheimsveien 135–201 (oddetall), Konghellegata (unntatt Konghellegata 1, som har postnr 0569 og tilhører St. Olav)
0571–0581 Oslo/St. Hallvard
0582–0584 Oslo/St. Johannes
0585 Oslo/St. Hallvard
0586 Oslo/St. Johannes
0587–0588 Oslo/St. Olav
0589–0599 Oslo/St. Johannes
0600–0667 Oslo/St. Hallvard
0668 Oslo/St. Johannes
0669–0699 Oslo/St. Hallvard
0701–0749 Oslo/St. Olav
0750–0760 Eikeli/St. Elisabeth
0763–0765 Oslo/St. Olav
0766 Oslo/St. Olav: Ankerveien (partall 72-84 + 86 B; alle oddetall), Aslaug Vaas veg, Nils Collett Vogts vei, Wildenveybakken
Eikeli/St. Elisabeth: Ankerveien 86 og høyere partall (unntatt nr 86 B)
0767–0899 Oslo/St. Olav
0900–0904 Oslo/St. Hallvard
0905–0907 Oslo/St. Olav
0913–0916 Oslo/St. Hallvard
0950–1099 Oslo/St. Johannes
1100–1299 Oslo/St. Hallvard
1300–1341 Stabekk/Mariakirken
1344 Stabekk/Mariakirken: Avløsveien, Balders vei, Bjerkeholtet, Bjørnekollen, Bjørnemyrsveien, Blomsterkroken, Bråtenveien, Bærumsveien, Chr. Skredsvigs vei, Durudkollen, Durudveien, Eilif Peterssens vei, Engfaret, Erik Werenskiolds vei, Faret, Frøys vei, Gerhard Munthes vei, Harriet Backers vei, Heggesnaret, Kirkeveien opp til nr 79, Kitty Kiellands vei, Lillehagveien, Lokes vei, Løkeberg Gårdsvei, Løkebergkroken, Løkebergtunet, Løkebergveien, Lønnestien, Nesbakken, Neslia, Nestoppen, Nesveien 9 og høyere, Njords vei, Odins vei, Presteveien, Seljeholtet, Skogfaret, Smedveien, Smiestykket, Sørhalla, Tors vei, Vallerkroken, Vallerveien, Vierveien, Åsterudkroken, Åsterudsletta, Åsterudstien, Åsterudveien 13 og høyere.
Eikeli/St. Elisabeth: Anton Tschudis vei, Brattveien, Haslum Terrasse, Hasselveien, Kirkedalsveien, Kirkeveien 80 og høyere, Kolleveien, Krumveien, Lønnveien, Myrvangveien, Nesveien 1-8, Sandtakveien, Tråkka, Tveterlia, Tvetermyra, Tveterveien, Vestliveien, Østenåslia, Østenåsveien, Åsterudveien 1-12.
1346–1349 Stabekk/Mariakirken
1350 Eikeli/St. Elisabeth
1351–1352 Stabekk/Mariakirken
1353–1354 Eikeli/St. Elisabeth
1356 Stabekk/Mariakirken: Caroline Øverlands vei, Dagaliveien, Egne Hjems vei, Ekeberglia, Ekebergveien, Fjellmusveien, Gartnerveien, Gjønnesveien, Humleveien, Høvikveien, Kleivjordet, Kleivveien, Krokfaret, Lyngveien, Peiks vei, Ringkroken, Ringstabekkveien, Skallumhagen, Skansenveien, Skogveien, Søråsen.
Eikeli/St. Elisabeth: Ankerveien, Briskeveien, Dæliveien, Edelgranveien, Ekrekroken, Furulia, Furuveien, Gamle Ringeriksvei, Gjønnesjordet. Gjønnesskogen, Godthåphaven, Griniveien, Hans Haslums vei, Haugtunveien, Hoslegata, Murenveien, Tvetermyra, Åsterudveien.
1357 Stabekk/Mariakirken: Bekkestuveien, Frøytunveien
Eikeli/St. Elisabeth: Biellumveien, Bjerkelundsveien, Brageveien, Bærumsveien, Carl Johnsens vei, Falsveien, Egne Hjems vei 7-10, Fagertunveien, Falkeveien, Gamle Ringeriksvei, Gjønneshagen, Gjønnesjordet, Gopledalsveien, Hagmans vei, Halvdan Jønssons vei, Haukeveien, Haukeveien, Hosleveien, Jens Rings vei, Nadderudkroken, Nadderudlia, Nadderudveien, Nadderudåsen, Ola Valdris vei, Parksvingen, Presterud alle, Skaujordveien, Trosteveien, Volten, Ørneveien, Østliveien, Øygardveien
1358 Stabekk/Mariakirken: Alfheimveien, Ankersvingen, Asaveien, Aspelundveien, Barbra Rings vei, Granstubben, Heimdalsveien, Idrettskroken, Idrettsveien, Jarveien, Kringsjåveien, Lillengveien, Løvenskiolds vei, Midgarveien, Peder Ankers vei, Skogveien, Storengveien, Tjernsrud plass, Tjernsrudveien, Trudvangveien, Vidars vei, Vollsveien opp til nr 64, Wedel Jarlsbergs vei.
Eikeli/St. Elisabeth: Almelien, Bergsvingen, Bjerkelundsveien, Brønnfaret, Bærumsveien, Capralhaugen, Eilins vei, Fagertunveien, Flatveien, Gimleveien, Grav Gårdsvei, Grav Skolevei, Hagaliveien, Havna, Hosleveien, Ilaveien, Jarmyrveien, Kvernveien, Lindebergveien, Marielundsveien, Mobakken, Myrveien, Nedre Voll, Nordterrassen, Nordveien, Oreligrenda, Parksvingen, Ringstabekkveien. Ruglandbakken, Ruglandveien, Sandbunnveien, St. Hallvards vei, Tollef Gravs vei, Trollveien, Tverrveien, Underhaugsbakken, Underhaugsveien, Velliveien, Vestre Almelien, Voll Terrasse, Vollsveien 66 og høyere, Wilses vei, Øvrevollveien.
1359 Eikeli/St. Elisabeth
1360 Stabekk/Mariakirken
1361–1362 Eikeli/St. Elisabeth
1363–1388 Stabekk/Mariakirken
1389 Stabekk/Mariakirken: Andersdammen, Eidshaugveien, Eidveien, Gamle Heggedals vei, Gamle Rustad vei (nedre del av veien), Gjellum terrasse, Gjellumlia, Gjellumstubben, Grodalsåsen, Grønliveien, Guiveien, H.Stordalens vei, Hallenåsen (nordre del), Hans Østenstads vei, Heggedalsbakken, Heggedalskogen, Heggedalsmarka, Heggedalsveien, Heggeodden, Homansbyveien, Høymyrfjellet, Kloppedalen, Løvhaugen, Marie Lilleseths vei, Marklundveien, Nyborgåsen, Nyhuskollen, Rustadveien, Rødsåsen, Røykenveien 234–377, Sandveien, Sebjørnsrudveien, Skjellestadhagen, Skjellestadjordet, Skjellestadåsen, Skoleveien, Sætre terrasse, Sætreveien, Torpfjellet, Torpmarka, Torpstubben, Torpveien, Trollstein, Tåsengata, Vestengveien, Vinnulstadveien, Vinterveien, Vollenveien, Yggesetveien, Østernveien, Østliveien, Øvre Gjellum vei, Åmotlia, Åmotveien, Åmotåsen.
Drammen/St. Laurentius: Blåbergveien, Bøveien, Fossumveien, Gamle Rustad vei (øvre del), Hallenkroken, Hallenåsen (nordre del), Oppsals vei, Nores vei, Plankedalsveien, Rødbekkveien, Røykenveien 382–393, Solfjellveien, Solstuveien, Stokkerskogen, Svartvannskleiva, Tangenveien, Trollkleiva, Tronstadkleiva, Tronstadåsen, Underlandsveien.
1390–1399 Stabekk/Mariakirken
1400–1464 Oslo/St. Hallvard
1465–1488 Lillestrøm/St. Magnus
1500–1599 Moss/St. Mikael
1600–1639 Fredrikstad/Sta. Birgitta
1640–1642 Moss/St. Mikael
1650–1747 Fredrikstad/Sta. Birgitta
1750–1798 Halden/St. Peter
1800–1825 Askim/Mariakirken
1827–1827 Moss/St. Mikael
1830–1894 Askim/Mariakirken
1900–1912 Lillestrøm/St. Magnus
1913–1914 Oslo/St. Hallvard
1920–1928 Lillestrøm/St. Magnus
1929 Jessheim/St. Gudmund
1930–1941 Lillestrøm/St. Magnus
1950 Askim/Mariakirken
1954–1969 Lillestrøm/St. Magnus
1970 Askim/Mariakirken
1971–2021 Lillestrøm/St. Magnus
2022–2024 Jessheim/St. Gudmund
2025–2029 Lillestrøm/St. Magnus
2030–2094 Jessheim/St. Gudmund
2100–2136 Kongsvinger/Sta. Clara
2150–2170 Jessheim/St. Gudmund
2201–2283 Kongsvinger/Sta. Clara
2300–2365 Hamar/St. Torfinn
2372–2373 Lillehammer/Mariakirken
2380–2599 Hamar/St. Torfinn
2600–2699 Lillehammer/Mariakirken
2720–2770 Hønefoss/Sta. Teresia
2800–2858 Lillehammer/Mariakirken
2860–2869 Hønefoss/Sta. Teresia
2870–2878 Lillehammer/Mariakirken
2879–2879 Hønefoss/Sta. Teresia
2880–2882 Lillehammer/Mariakirken
2890–2999 Valdres/St. Thomas
3000–3052 Drammen/St. Laurentius
3053 Drammen/St. Laurentius: Nord for E134
Kongsberg/St. Barbara: Sør for E134
3054–3077 Drammen/St. Laurentius
3080–3155 Tønsberg/St. Olav
3156 Sandefjord/St. Johannes døperen
3157 Tønsberg/St. Olav
3158–3161 Sandefjord/St. Johannes døperen
3162–3199 Tønsberg/St. Olav
3200–3249 Sandefjord/St. Johannes døperen
3250–3299 Larvik/St. Frans
3300 Drammen/St. Laurentius: Gamle Hokksund/Lerberg, Ullern/Hobbelstad og Vendelborg
Kongsberg/St. Barbara: Unntatt Gamle Hokksund/Lerberg, Ullern/Hobbelstad og Vendelborg
3302 Kongsberg/St. Barbara
3303 Drammen/St. Laurentius: Gamle Hokksund/Lerberg, Ullern/Hobbelstad og Vendelborg
Kongsberg/St. Barbara: Unntatt Gamle Hokksund/Lerberg, Ullern/Hobbelstad og Vendelborg
3320–3371 Kongsberg/St. Barbara
3400–3499 Drammen/St. Laurentius
3500–3527 Hønefoss/Sta. Teresia
3528 Valdres/St. Thomas
3529–3543 Hønefoss/Sta. Teresia
3544 Drammen/St. Laurentius
3545–3588 Hønefoss/Sta. Teresia
3590–3590 Bergen/St. Paul
3593–3595 Hønefoss/Sta. Teresia
3596–3596 Bergen/St. Paul
3597–3597 Hønefoss/Sta. Teresia
3598–3599 Bergen/St. Paul
3600–3699 Kongsberg/St. Barbara
3700–3853 Porsgrunn/Vår Frue
3854–3855 Arendal/St. Franciskus Xaverius
3864 Kongsberg/St. Barbara
3870–3999 Porsgrunn/Vår Frue
3860–3864 Porsgrunn/Vår Frue
3870–3877 Arendal/St. Franciskus Xaverius
3878–3999 Porsgrunn/Vår Frue
4000–4139 Stavanger/St. Svithun
4140–4140 Haugesund/St. Josef
4146–4187 Stavanger/St. Svithun
4190–4299 Haugesund/St. Josef
4300–4399 Stavanger/St. Svithun
4400–4439 Kristiansand/St. Ansgar
4440–4445 Stavanger/St. Svithun
4448–4450 Kristiansand/St. Ansgar
4460–4463 Stavanger/St. Svithun
4470–4795 Kristiansand/St. Ansgar
4800–4999 Arendal/St. Franciskus Xaverius
5000–5399 Bergen/St. Paul
5400–5599 Haugesund/St. Josef
5600–5633 Bergen/St. Paul
5635–5637 Haugesund/St. Josef
5640–5677 Bergen/St. Paul
5680–5699 Haugesund/St. Josef
5700–5749 Bergen/St. Paul
5750–5770 Haugesund/St. Josef
5773–5999 Bergen/St. Paul
6000–6299 Ålesund/Vår Frue
6300–6487 Molde/Sta. Sunniva
6490–6699 Kristiansund/St. Eystein
6700–6999 Bergen/St. Paul
7000–7119 Trondheim/St. Olav
7120–7125 Levanger/St. Torfinn
7126–7499 Trondheim/St. Olav
7500–7533 Levanger/St. Torfinn
7540–7566 Trondheim/St. Olav
7570–7570 Levanger/St. Torfinn
7580–7584 Trondheim/St. Olav
7585–7585 Levanger/St. Torfinn
7590–7599 Trondheim/St. Olav
7600–7733 Levanger/St. Torfinn
7740–7744 Trondheim/St. Olav
7745–7746 Levanger/St. Torfinn
7747–7749 Trondheim/St. Olav
7750–7976 Levanger/St. Torfinn
7979–7983 Mosjøen/Den hellige Ånd
7985–7999 Levanger/St. Torfinn
8000–8266 Bodø/St. Eystein
8270–8278 Narvik/Kristus Kongen
8281–8299 Bodø/St. Eystein
8300–8324 Lofoten (Storfjord)/Den hellige Familie
8325–8325 Harstad/Sta. Sunniva
8328–8399 Lofoten (Storfjord)/Den hellige Familie
8400–8499 Harstad/Sta. Sunniva
8500–8532 Narvik/Kristus Kongen
8533–8539 Harstad/Sta. Sunniva
8540–8546 Narvik/Kristus Kongen
8550–8551 Harstad/Sta. Sunniva
8581 Harstad/Sta. Sunniva
8587–8591 Narvik/Kristus Kongen
8600–8999 Mosjøen/Den hellige Ånd
9000–9185 Tromsø/Vår Frue
9186 Tromsø/Vår Frue: Gamle Troms fylke
Alta/St. Josef: Gamle Finnmark fylke
9187–9349 Tromsø/Vår Frue
9350–9359 Narvik/Kristus Kongen
9360–9399 Tromsø/Vår Frue
9400–9456 Harstad/Sta. Sunniva
9470–9471 Narvik/Kristus Kongen
9475–9499 Harstad/Sta. Sunniva
9500–9599 Alta/St. Josef
9600–9722 Hammerfest/St. Mikael
9730 Alta/St. Josef
9740–9799 Hammerfest/St. Mikael
9800–9999 Bjørnevatn/St. Lorenzo Ruiz

Historikk

2021-08-15
Endret tilhørighet for de postnummer som overføres til den nyopprettede St. Barbara menighet i Kongsberg
2021-07-01
Endret tilhørighet for St. Mikael menighet i Hammerfest etter opprettelsen av kapelldistrikter
2018-06-24
Endret tilhørighet for St. Johannes Døperen menighet i Sandefjord etter grenseendringer.
2018-03-19
Endret tilhørighet for de postnummer som overføres til den nyopprettede St. Elisabeth menighet i Bærum, med areal tatt fra menighetene Oslo–St. Olav og Mariamenigheten på Stabekk
2016-03-15
Fjernet avgrensning av Holmlia messested, en del av St. Hallvard menighet.
2013-03-27
Endret tilhørighet for de postnummer som overføres til den nyopprettede St. Johannes menighet i Oslo, med areal tatt fra menighetene Oslo–St. Olav og Oslo–St. Hallvard. Berører postnumrene 0582–0584, 0586, 0589–0599, 0668, 0950–1099
Flyttet 1480–1488 fra Oslo–St. Olav og 1911–1912 fra Oslo–St. Hallvard til St. Magnus menighet, Lillestrøm
Flyttet 1970 fra St. Magnus til Mariamenigheten i Askim
2010-06-24
Overført Sandefjord samt poststedene Kodal (i Andebu kommune) og Stokke (begge Stokke kommune) fra Tønsberg til den nyopprettede menigheten St. Johannes Døperen, Sandefjord, den 24. juni 2010
2010-02-20
Endret tilhørighet innen området 2800–2858 etter endring kunngjort av Oslo katolske bispedømme. Berører menighetene St. Torfinn menighet, Hamar, og Mariakirken menighet, Lillehammer.
2007-12-28
Tilføyd tilhørighet for 1189. Berører menigheten St. Hallvard i Oslo.
2007-12-02
Justert listen over de kommuner som ifølge dekret av 15. juni 2007 ble overført fra Lillestrøm til de nye menighetene på Jessheim og Kongsvinger
2007-08-15
Justert listen over de kommuner som ifølge dekret av 19. april 2007 ble overført til St. Thomas kapelldistrikt, Valdres
2007-05-01
Endret tilhørighet innen området 1540–1545 etter endring kunngjort av Oslo katolske bispedømme. Berører menighetene St. Hallvard i Oslo og St. Mikael i Moss.
2004-12-29
Endret tilhørighet innen området 4436–4438 etter endring kunngjort av Oslo katolske bispedømme. Berører menighetene St. Torfinn i Hamar og St. Magnus i Lillestrøm.
2003-01-02
Tilføyd tilhørighet for 4436–4438. Berører menigheten St. Ansgar i Kristiansand.
2002-08-05
Angitt hvilke postnumre som vil sogne til ny menighet med sentrum i Mosjøen (opprettet oktober 2003). Gjelder 7980–7982 og 8600–8999. Berører menigheten i Bodø.
2002-07-07
Tilføyd tilhørighet for postnumrene 1650–1652 og 1747, og rettet feil i området 1940–1960. Berører menighetene i Fredrikstad, Askim og Lillestrøm.
2002-06-16
Tilføyd tilhørighet for 8581. Berører menigheten St. Sunniva i Harstad.
2002-04-08
Tilføyd gatenavn og rettet feil i 0565, 0953, 0962, 0964. Berører menighetene St. Olav og St. Hallvard i Oslo.
2002-01-16
Rettet feil i området 2860–2879. Berører menighetene i Hamar, Lillehammer og Hønefoss.
2001-07-20
Tilføyd avgrensning av Holmlia messested, som har Holmlia i Oslo som gudstjenestested. Del av St. Hallvard menighet.
av Webmaster publisert 30.12.2010, sist endret 15.08.2021 - 11:41