St. Magnus menighet i Lillestrøm deles i tre sogn

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har den 15. juni 2007 vedtatt å dele St. Magnus menighet i Lillestrøm i tre sogn. Ved denne anledning har biskop Eidsvig offentliggjort den følgende meddelelse til de troende i St. Magnus menighet:

Til de troende i St. Magnus menighet:

Efter å ha ført samtaler med menighetens prester og valgte tillitsmenn samt bispedømmets konsultorkollegium, har jeg den 15. juni bestemt å dele sognet:

  1. Lillestrøm og omegnkommuner (tilsammen seks kommuner)
  2. Øvre Romerike (tilsammen seks kommuner)
  3. Kongsvinger og omegnkommuner (tilsammen seks kommuner)

Beslutningen blir virksom med virkning fra 1. søndag i advent 2007.

Pater Iruthayanathan Pethurupillai fortsetter som sogneadministrator for St. Magnus, Lillestrøm; pater Rory Mulligan blir sogneadministrator for Øvre Romerike; pater Erik Ruud sogneadministrator for Sta. Clara, Kongsvinger.

De nødvendige dokumenter vil bli utferdiget med det første.

Jeg takker dere alle for deres bønn og arbeide for St. Magnus menighet, og ber dere fortsette å bygge vår kirke i Norge der hvor dere nå hører til. Når jeg til olsok valfarter til Trondheim, er det dere jeg særskilt vil be for og anbefale for den hellige Olavs forbønn.

Gud velsigne dere alle!

I Kristus,

+Bernt Eidsvig
Biskop av Oslo

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. juni 2007)

av Webmaster publisert 25.06.2007, sist endret 25.06.2007 - 12:21