Lillestrøm

Opprettet 1957. Sognet omfatter de følgende kommunene rundt Lillestrøm: Nittedal, Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen, og  dessuten deler av de to følgende kommuner: Aurskog-Høland (unntatt poststedet Hernes og den i 2020 innlemmede tidligere kommune Rømskog) og Enebakk (bare poststedene Flateby og Enebakk, ikke Ytre Enebakk), og dessuten områdene Simarud og Rånåsfoss i kommunen Nes. 1.664 km². Befolkningsstatistikk. Menighetstilhørighet etter postnummerkommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted (lillestrom.katolsk.no) og en egen blogg (stmagnusmenighet.blogspot.no)

E-post Lillestrom(at)katolsk(dot)no

St. Magnus kirke

Menigheten ble opprettet 8. desember 1957.

Adresse Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm Telefon 63 80 10 16 Bankkonto 0540.07.48952 Bankkonto 0539.67.31616 (Mariakonto), org.nr. 971494484
Prestegård: Adresse Bjørnsons gate 2, 2003 Lillestrøm
Messetider

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området.

Sogneprest:
P. Janusz Fura SS.CC (fra 1. september 2014)
Kapellan:
P. Godwin Adahada (fra 15. januar 2018)
Sakristan:
Sr. Do Thi Hoa (20% stilling, fra 9. september 2014)
Menighetsekretær:
Agnieszka Misiun (fra 1. august 2013)
Telefon 63 80 10 16
Katekesekoordinator:
Judy Mateo Guneriussen (20% stilling)
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 26. januar 2016):
Do Duy Huynh, Nguyen Van Quy, Tran Van Mien, Nguyen-Van-Nam, Nguyen Duy Van, Pham Vam Viet, sr. Therese Hien Hoang, sr. Maria Huong Dang, sr. Josephine Do Thi Hoa, sr. Madeleine Tran Thi Minh Trang, Leonard Nirmalananth, Frode Eidem, Judy Guneriussen, Thong Quoc Nguyen, Hoang Van Ngoc, Glenn Hansen og Romeo Cruz Talao
Menighetsråd (fra 4. juni 2018):
Sognepresten, kapellanen,  Kjell Grindalen (leder), Glenn Hansen (nestleder) Sr. Therese Hien Hoang og Kjell Grindalen (PRO-representanter), Jovita Sanchez Holt (Caritas-representant), Krystyna Kalløkkebakken (medlem), Vien Hong Le (medlem) Thao Tran (medlem), Canisius Habyarimana (medlem), Øyvind Sørum (medlem), Ba Phuong Tran (medlem)
Finansråd (fra 7. juni 2016):
Sogneprest pater Janusz Fura, Judy Guneriussen, An Nguyen, Edgar Ahilan Sebastian
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Vaktmestere:
Vu Vuong Viet (25% stilling)
Tran Ba Phuong (25% stilling)

Rengjøringsassistent:

           Andrii Gromovyk (20% stilling, fra 5. mars 2018)

LØRDAGSRETRETTER

Maristpatrene ved Strømmen tilbyr retrett hver måned. Den er særlig tilpasset for unge voksne og studenter, men kan være et tilbud til andre som vil begynne forsiktig på "retrettveien", eller som ikke vil være med på en helgeretrett på St. Joseph retrettsenter. VELKOMMEN!


Ordenssamfunn og kommuniteter

Maristene

Søstrene av det Hellige Kors

Legfransiskanerne

av Webmaster publisert 10.12.2010, sist endret 07.01.2020 - 12:21