Jessheim

Menigheten ble opprettet 2. desember 2007, 1. søndag i advent, og hadde 875 registrerte medlemmer ved utgangen av desember 2007. Den omfatter de seks kommunene på Øvre Romerike: Gjerdrum, Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal, og nesten hele Nes kommune med unntak av områdene Simarud og Rånåsfoss. 2.056 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.
Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området.

Menigheten har et eget nettsted: jessheim.katolsk.no

E-post Jessheim(at)katolsk(dot)no

St. Gudmund menighet

Adresse Holenbrauta 7, 2067 JessheimTelefon 67 495 780 Bankkonto 1503.02.82946 (menighet), 1201.83.70512 (byggekonto);  org.nr 991 954 953
Messetider

Sogneadministrator:
P. Peter Van Nguyen (fra 1. september 2020)
Kapellaner:
P. Jude Angelo Amirthanayagam OMI (fra 15. november 2022)
P. Tomasz Siembab (fra 5. januar 2024)
Diakon:
Diakon Nguyen Thanh Huu (fra 6. januar 2018)
Andre geistlige i menigheten:
P. Robert Kanoza
Menighetssekretær:
Carmel Cardente Lund
Kontortid: Tirsdag – fredag, kl. 09.00–15.00
Menighetsråd (for perioden 20222024):
Formann: Sogneprest
Leder: Thanh Vy
Nestleder: Charles Nixon Andreas
Sekretær: Stein Inge Gundersen
Medlemmer: Justyna Wesolowska, Stein Inge Gundersen, Kryzsztof Misialkiewicz, Rosly Mentigar Kristiansen, Elena Mendoza, Haylab Aman, Canh Minh Ha, Dilan Arulnesan
Pastoralrådsrepresentant:
Se egen oversikt.
Finansrådet:
Sognepresten, Feliciana Husby og Artur Pudzik

Legordener 

Legmaristene

av Webmaster publisert 22.11.2010, sist endret 27.01.2024 - 16:10