Jessheim

Menigheten ble opprettet 2. desember 2007, 1. søndag i advent, og omfatter de seks kommunene på Øvre Romerike: Gjerdrum, Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal, og nesten hele Nes kommune med unntak av områdene Simarud og Rånåsfoss. 2.056 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.
Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området.

Menigheten har et eget nettsted: jessheim.katolsk.no

E-post Jessheim(at)katolsk(dot)no

St. Gudmund menighet

Adresse Holenbrauta 7, 2067 JessheimTelefon 67 495 780 Bankkonto 1503.02.82946 (menighet), 1201.83.70512 (byggekonto);  org.nr 991 954 953
Messetider

Sogneadministrator:
P. Peter Van Nguyen (fra 1. september 2020)
Kapellan:
P. Sławomir Czuba (fra 1. oktober 2020)
Diakon:
Diakon Nguyen Thanh Huu (fra 6. januar 2018)
Andre geistlige i menigheten:
P. Robert Kanoza
Menighetssekretær:
Marie Corazon Bråthen (50% stilling, fra 1. januar 2021 – vikariat)
Carmel Cardente Lund (60% stilling, fra 4. januar 2017 – permisjon)
Kontortid: Hverdager 10.00–14.00
Menighetsråd (fra 29. august 2018):
Formann: Sogneprest
Leder: Justyna Brzykca
Nestleder: Pawel Bazydlo
Sekretær: Devi Dinesh
Medlemmer: Rani Arulgnanamalar, Haylab Aman A., Sebastian Julien, Rosly Mentigar Kristiansen, Elena Mendoza, Trung Hieu Tran, Barbara Pudzik, Chi Phuong Vy, Magdalena Justyna Ziajor
Pastoralrådsrepresentant:
Se egen oversikt.
Regnskapsfører:
John Terje Solberg
Finansrådet:
Sognepresten, Feliciana Husby, Artur Pudzik og Augustine Joseph

Legordener 

Legmaristene

av Webmaster publisert 22.11.2010, sist endret 11.01.2021 - 10:54