Grenseendring mellom menighetene på Hamar og Lillehammer

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo kunngjør i sine meddelelser den 15. februar 2010 de følgende grenseendringer mellom menighetene på Hamar og Lillehammer:

Menighetsgrensene mellom St. Torfinn menighet, Hamar, og Mariakirken menighet, Lillehammer, har vært diskutert ved flere anledninger, og især grensetrekningen i det sørlige Oppland.

Basert på de nyeste statistikker for medlemstall i de to menigheter, den økonomiske innvirkning dette har, samt de lokale forhold i regionen som påvirker menighetstilhørighet, foretas nå en endring i grensene mellom de to menigheter.

Etter å ha hørt Presterådet i bispedømmet (jmf. CIC kan. 515 §2), og menighetsrådene i St. Torfinn menighet på Hamar og Mariakirken menighet på Lillehammer, overføres derfor kommunene

GJØVIK (kommunenr. 0502),

VESTRE TOTEN (kommunenr. 0529) og

ØSTRE TOTEN (kommunenr. 0528)

i Oppland fylke fra St. Torfinn menighet på Hamar til Mariakirken menighet på Lillehammer fra 20. februar dette år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. februar 2010)

av Webmaster publisert 16.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59