Haugesund

Opprettet 1926. Sognet omfatter norddelen av Rogaland og syddelen av Hordaland. Rogaland: Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira og Vindafjord. Hordaland: Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad og Odda. 8.156 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://www.stjosefhaugesund.com/

E-post Haugesund(at)katolsk(dot)no

St. Josef kirke St. Josef kirke

Kirkevigsel 1. mai 2006. Første alter vigslet i kirken 3. november 1933.

null Haraldsgt. 21, 5528 Haugesund Telefon 51 11 02 49, 980 79 613 (mobil) Bankkonto 1503.12.77032, org.nr. 871 515 182
Messetider. Statistikk.

Sogneprest:
P. Joseph Lam Cong Luong (fra 1. september 2009)
Menighetssekretær: E-post til generalvikaren
Elvia Pinel (fra 1. juni 2019, 40% stilling)
Ekstraordinær kommunionsutdeler
Leon Ntirandekura (fra 4. februar 2013, gjenutnevnt 19. januar 2016)
Petter Steen og Trong Dinh Tran (fra 14. februar 2017)
Menighetsråd (2018–2020):

Sognepresten (formann)
Peter Steen Jr. (leder )
Trong Dinh Tran (nestleder)
Paulina Olbrys, Barbara Buczynska, Tina Vuong, Jone Abotnes, Espen Olsen, Andrea
Skarestein og Liza Subingsubing Risholm (medlemmer)

Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Odda

Katolsk kapell

null Røldalsvegen 52, 5750 Odda

Kontakt sogneadministrator.

Stord

Kapell i Høgskolen, Klingenbergvegen 8, 5414 Stord. Kontakt: Grace Maagad, tlf. 462 25 225.

Valen

Messested er Kaldestadvegen 1155, 5450 Sunde. Kontakt: Adam Krakus, tlf. 457 80 130/942 91 090.

av Webmaster publisert 31.08.2010, sist endret 29.08.2019 - 12:24