Sandefjord

Menigheten ble utskilt fra St. Olav menighet i Tønsberg 24. juni 2010, og talte ved opprettelsen 711 registrerte katolikker. Den omfatter etter grenseendringer 24. juni 2018 hele Sandefjord kommune. 421 km². Historikk. Befolkningsstatistikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området.

Menigheten har et eget nettsted, se sandefjord.katolsk.no

E-post Sandefjord(at)katolsk(dot)no

Foto: Eddie Whyte 2015-09-29St. Johannes Døperens kirke

Beliggenhet/Location: Chr. Hvidts plass 2, Sandefjord

Postadresse: null Den katolske kirke, Kirkegaten 10, 3211 Sandefjord

Bankkonto 1503.10.05369; Org.nr. 988.338.907Telefon 479 02 739 (sogneprestens tlf.)

Messetider

Sogneprest:
P. Claes Tande (fra 24. juni 2010)Telefon 479 02 739
Menighetsråd:
Sognepresten (formann)
Knut Barra, Aldona Ramuté Hansen, Jonas Gudelis, Krzysztof Szczepaniak,  Hans W. Hygen, Vivian Chinyere Ugwu, Kim Oanh Tri Tran.
Utnevnt av sognepresten: Mahder Ghebru Abrihim, Jean Espinosa Salutin, Magda Adamek (fravær til sommer 2023).
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
av Webmaster publisert 04.08.2010, sist endret 09.12.2023 - 18:01