Menigheten i Sandefjord opprettet

I går, på høytiden for Johannes Døperens fødsel ble den katolske menigheten i Sandefjord, som bærer Døperens navn, formelt opprettet. Det skjedde ved en høytidelig messe med biskop Bernt Eidsvig som hovedcelebrant. I samme messe innsatte biskopen menighetens første sogneprest, f. Claes Tande, som avla sin høytidelige trosbekjennelse og troskapsed med en fullsatt kirke som vitner.

Bildet: Gunhild Berø fra St. Olav i Tønsberg overrekker kirkebøker til den nybakte sognepresten.

Både i f. Tandes velkomstord og biskop Eidsvigs preken ble det lagt vekt på den gode økumeniske ånden i Sandefjord, og ledere fra Den norske kirke og ulike frikirker ble ønsket velkommen. Byens frikirker hadde betalt for en vakker blomsterdekorasjon i kirken. Særlig ble metodistene takket; det var de som i 2008 solgte den sjarmerende sentrumskirken i jugendstil til Den katolske kirke. Allerede før salget hadde katolikkene fått leie kirken til messer i over ett år.

St. Johannes Døperen kirke har rundt 150 sitteplasser i tillegg til galleri, men den var langt mer enn fullsatt under åpningsmessen. I tillegg til medlemmer av den nye menigheten, var modermenigheten, St. Olav i Tønsberg, som Sandefjord nå er skilt ut fra, godt representert. Det var også tilreisende prester og legfolk fra andre østlandsmenigheter.

Etter messen var det fest et par kvartaler unna, siden menighetens egne lokaler under kirken langt fra var store nok. Men festen var også på et passende sted, i og med at den fant sted i annen etasje over Olavskapellet, hvor de første katolske messene i Sandefjord i nyere tid ble feiret på 90-tallet. De aller fleste som hadde vært til stede i messen, var med på festen, noe som nødvendiggjorde en hastig ommøblering av bordene for å få plass til alle. Det gikk bra, og nydelig mat og kaker var det nok av. Under festen overrakte representanter for modermenigheten kirkebøker og en startkapital til "tenåringen som nå har flyttet hjemmefra". Prester fra St. Hallvard menighet i Oslo og Mariakirkens menighet på Lillehammer hadde også med seg gaver, og Sandefjords ordfører og den lokale prost i Den norske kirke ønsket velkommen med blomster. Biskop Eidsvig overrakte et flott alterkrusifiks og tilhørende lysestaker i engelsk nygotisk stil fra bispedømmet.

St. Johannes Døperens kirke ble oppført omkring 1918, og menigheten står overfor et betydelig arbeid med utbedring samt "katolsk innredning" av kirkerommet. Starthjelp til sistnevnte får de fra dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce (Katarinahjemmets kongregasjon). Søstrene har nettopp stengt et hus i Bologne-sur-Mer i Frankrike, og deler av kapellinnredningen, blant annet tabernaklet, er gitt til menigheten i Sandefjord. De ventes å komme på plass om kort tid.

St. Johannes døperen menighet er den foreløpig geografisk minste katolske menighet i Norge, men den er ikke minst i antall medlemmer. Menigheten har ved oppstart noe over 700 registrerte medlemmer (i tillegg kommer de uregistrerte), siste skudd på stammen ble døpt en halvtime før opprettelsesmessen. www.katolsk.no gratulerer!

Se en billedkavalkade fra feiringen.

Se også:

Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) - Heidi H. Øyma (25. juni 2010)

av Webmaster publisert 25.06.2010, sist endret 25.06.2018 - 08:58