Moss

Opprettet 1. januar 1989, og hadde 612 registrerte medlemmer ved utgangen av 1989. Sognet omfatter i både Østfold og Akershus fylker. I Østfold: kommunene Moss, Råde og Våler samt poststedet Hobøl i Indre Østfold kommune. I Akershus: Vestby kommune. 705 km². Historikk. Befolkningsstatistikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://moss.katolsk.no/

E-post Moss(at)katolsk(dot)no

St. Mikael kirke

Kirkevigsel 29. september 1998

Adresse Kirkegata 11, 1531 MossTelefon 901 29 621 Bankkonto 5183.10.58157 Bankkonto 0531.43.35246 Bankkonto 6118.30.69410; org.nr 971 494 492
Messetider

Sogneprest:
P. Piotr Pisarek O.M.I. (fra 8. september 1999)
Menighetsråd (fra 11. juni 2023):
Sognepresten (formann)
Martin Foss (lederAdresse Reneflotveien 168, 1514 MossTelefon 920 65 518 E-post  mf.nrcgoma@yahoo.fr 
File M. Thaqi (nestleder)
Le Hong Vinh (sekretær)
Quoc Van Nguyen, Luz R. Engeness, Rafal Majlinger, Jaroslaw Pedrak (faste medlemmer)
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Finansråd:
Sognepresten, Quoc Van Nguyen, Christian Edgardo Oberti Hevia, Jaroslaw Pedrak
Barne- og ungdomskontakter: Silje Nguyen
Ungdomsleder: Silje Nguyen Adresse Texnesåsen 13, 1591 Sperrebotn Telefon 902 83 229
Ministrantleder: Anna Diem My Le Adresse Liabakken 20, 1529 Moss Telefon 941 75 375
Kateketgruppe:
Karen Lerstein (leder) Adresse Solbakken 4, 1640 RådeTelefon 69 28 46 15
Caritasgruppe:
Bankkonto 0539.31.89691
Ute Heim (leder) Adresse Nordlysveien 14, 1540 VestbyTelefon 64 95 04 32
av Webmaster publisert 28.11.2010, sist endret 01.01.2024 - 13:14