Stabekk

Opprettet 1926 med navnet Jesu Hjertes menighet. Sognet omfatter deler av Akershus fylke og deler av Oslo kommune. Den omfatter sørlige, sørvestlige og østlige deler av Bærum kommune, og den nordlige del av Asker kommune (hele den del som før år 2020 utgjorde Asker kommune), og de sørvestlige deler av Oslo kommune som er avgrenset av Lysakerelven, Kolsåsbanen og Mærradalen. 205 km². Befolkningsstatistikk. Historikk. Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted og er på Facebook Facebook.

E-post Stabekk(at)katolsk(dot)no

Mariakirken

Adresse  Nyveien 17A, 1369 StabekkTelefon 67 494 730 Bankkonto 3000.39.56365, org.nr. 971 522 127
Messetider

Program for foredragsvirksomhet i regi av katolsk forum

Sogneprest:
Mgr. Torbjørn Olsen (fra 1. november 2022)
Kapellaner:
P. Eystein Freuchen (fra 1. februar 2014)
P. Krzysztof Przanowski (fra 1. november 2022, 50% stilling)
P. Torbjørn Holt (fra 19. august 2023)
Menighetssekretærer:
Vibecke Steenfeldt-Foss (fra 15. august 2023)
Renata(dot)Rebosz(at)katolsk(dot)noE-post Renata Rebosz (20% stilling, fra 22. april 2015)
Menighetsråd (2021 –2023):
Sognepresten, formann
Gunnar MarkussenAdresse Åsveien 7, 1369 StabekkTelefon 67 53 55 15, leder (ordstyrer) og sekretær
P. Eystein Freuchen, Bærums Verk, kapellan, selvskrevent medlem
P. Anthony Erragudi SVD, Stabekk, kapellan, selvskrevent medlem
P. Piotr Śledź SVD, Stabekk, kapellan, selvskrevent medlem
Barbara Kowalska, Asker
Cao Van Nguyen, Stabekk
Pawel Kowalik, Stabekk
Adam Rebosz, Haslum
Adalbert Buchholtz, Stabekk
Anders Lalim, Stabekk, oppnevnt av sogneadministrator
Regina Medhanie Ghebreyesus, Asker, oppnevnt av sogneadministrator
Finansrådet (2021 – 2023):
Gunnar Markussen, Stabekk
Anders Lalim, Stabekk
Regina Medhanie Ghebreyesus, Asker
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Katolsk Forum

Sted: Menighetssalen, Mariakirken, Nyveien 17, Stabekk

Leder: Telefon 464 10 644

 

av Webmaster publisert 10.06.2010, sist endret 01.01.2024 - 13:26