Stabekk

Opprettet 1926 med navnet Jesu Hjertes menighet. Sognet omfatter deler av Viken fylke og deler av Oslo kommune. Den omfatter sørlige, sørvestlige og østlige deler av Bærum kommune, og den nordlige del av Asker kommune (hele den del som før år 2020 utgjorde Asker kommune), og de sørvestlige deler av Oslo kommune som er avgrenset av Lysakerelven, Kolsåsbanen og Mærradalen. 205 km². Befolkningsstatistikk. Historikk. Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://stabekk.katolsk.no/ og er på Facebook Facebook.

E-post Stabekk(at)katolsk(dot)no

Mariakirken

Adresse  Nyveien 17A, 1369 StabekkTelefon 67 494 730 Bankkonto 3000.39.56365, org.nr. 971 522 127
Bankkonto  Asker og Bærum kat. ungdom: 1627.30.30755
Messetider

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området

Sogneprest:
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC (fra 16. september 2013)
Kapellan:
P. Eystein Freuchen (fra 1. februar 2014)
P. Adam Wróblewski C.PP.S (fra 1. september 2018)
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 9. september 2016):
Grzegorz Iskra, Andrezej Anczok, Bogdan Szymonek
Menighetssekretærer:
Jacqueline David (80% stilling, fra 22. april 2015)
Renata(dot)Rebosz(at)katolsk(dot)noE-post Renata Rebosz (20% stilling, fra 22. april 2015)
Menighetsråd:
Gunnar Markussen Adresse  Åsveien 7, 1369 Stabekk Telefon  67 53 55 15
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Katolsk Forum

Leder:  Telefon  951 17 228


 

Picpuspatrene

Adresse  Nyveien 17A, 1369 Stabekk

av Webmaster publisert 10.06.2010, sist endret 07.01.2020 - 23:44