Bodø

Opprettet 1951. Sognet omfatter i det midtre Nordland: Bodø, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Røst, og Værøy. 10.956 km² (Hamarøy kommune i Nordland ble den 1.1.2020 overført fra Bodø til Narvik). Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

E-post Bodo(at)katolsk(dot)no

St. Eysteins kirke

Adresse  Hernesveien 22c, 8003 Bodø Telefon  482 27 571 Bankkonto  1503.47.09995 Bankkonto VIPPS nr: 51 43 45

Messetider
Glassmaleriene

Sogneprest:
P. Reidar Voith (fra 1. august 2022)
Menighetsråd (fra februar 2013):
Heindrich Backmann (formann)
Odinaka Ijeabuonwu, Kjell Dagsloth, John Sverre Nordahl, Rowena Ryvold, Elin Sommerli

Dominikanerinnene (kapell)


St. Eystein skole

av Webmaster publisert 12.10.2010, sist endret 12.08.2022 - 09:53