Oslo – St. Olav domkirkemenighet

Opprettet 1843. Sognet omfatter Oslo vest for Akerselva–Trondheimsveien opp til Sinsenkrysset, avgrenset helt i vest av Mærradalen og Ankerveien, og avgrenses deretter i nordøst med de følgende østligste postnummerområder fra Sinsenkrysset og nordover: 0488–0587–0588, 0490 og 0496. Ca. 300 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, og er på Facebook, Twitter og Instagram.

Facebook Twitter Instagram

E-post Oslo-St(dot)Olav(at)katolsk(dot)no

Logo nytt orgel St. Olav domkirke

Kirkevigsel 6. august 1897. Egen driftsenhet fra 1. november 2006.

Adresse Akersveien 12, 0177 Oslo (menighetskontor)Telefon 22 98 21 65Bankkonto 3000.32.00813, org.nr. 945879181
Messetider

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området
Statistikker

Sogneprest:
P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc (fra 1. september 2020)
Kapellaner:
P. Charles-Placide Ngboko Zondo (fra 10. januar 2017)
P. José Johan Dumandan (fra 1. februar 2018)
P. Anthony Erragudi SVD (fra 1. november 2022)
P. Piotr Śledź SVD (fra 1. november 2022)
Diakoner:
Diakon Sindre-Jacob Bostad (fra 8. januar 2012)
Diakon Patricio Quintana (fra 17. juni 2017)
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 14. februar 2017):
Van Nhat Cao, Sr. Josephine Do Thi Hoa, Sr. Therese Hien Hoang, Sr. Madeleine Tran Minh Trang, Ba Thanh Mai, Duc Tho Nguyen, Cong Bang Pham, Tuan Khoi Phan og Si Bau Uong
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 27. september 2015): 
Maria Tryti, Lina Teh, Lourrene Pader Dalseide, Maria Pereira
Ronalo Estupin, Phil llanos, Jose De Claro, Yolanda De Claro, James Mc Govern, Rez Koksvik, Cecilia Rentillo, Gonzalo Solas
Regina Adahada, Tove Terjesen, Lisa McFadden, sr. Ane-Elisabet Røer, Leonie Gelacio, sr. Maria CSJ (Phan Thuy Dai), sr. Elisabeth CSJ (Nguyen Thi Phuong Danh), Maria Fernandes, Anne Sofie Torp
Phil Llanos, Rosita Rodriguez, Susan Romero, Elene Arcaya, Lillibeth Gracia, Jobin Lacob, Steven Reyes
Patricio Quintana
Adphonse Ngenzi, Paul-Henri Geisler
Alzbeta Uherekova, Flor Santamaria, sr. Benedicte Strøm, Isabel Hillestad, Ilse Castellanos Rodriguez, Nguyen Van Long
Menighetssekretær:
Ketil Åsatun (fra 1. juni 2016)
Karitativ koordinator:
Isabel Hillestad (80% fra 1. august 2014)
Katekesekoordinator:
Sr. M. Klara Ottersen CSSE (fra 10. august 2020)
Barne- og ungdomsarbeider:
Vivian Phan (fra 1. september 2022)
Domorganist:
Otto Christian Odland (50% stilling, fra 15. september 2014)
Domkantor:
Vegar Sandholt (50% stilling, fra 15. september 2014)
Vaktmester:
Francis Subramaniam
Renhold:
Jimmy Ross
Menighetsråd:
Formann: Sognepresten
Leder: Resurrection Ong Esmeña Koksvik
Nestleder: Huyen Nguyen
Medlemmer: Pål de Vibe, Truong Minh Duc, Raffaele Romeo, Maria Faanes, Ewa Franaszek
Finansutvalg:
Pedro Barrera, Lars-Ole Djupdal, Margaretha Kraus Horten og Jorge Jensen
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Geistlige i Akersveien 5:
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
P. Bjørn Tao Quoc Nguyen
Geistlige i Akersveien 6:
P. Sławomir Czuba
Geistlige i Akersveien 12:
P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc
Geistlige i Akersveien 16B:
P. José Johan Dumandan, p. Charles-Placide Ngboko Zondo, p. Cornelius Arinze Onwuekwe, p. André-Marie Le Thien Vinh, p. Rooni Isshak Hanna Yousif, p. Joel Lucas Salas Tobón, p. Piotr Śledź SVD
Geistlige i Fredensborgveien 24C:
P. Anthony Erragudi SVD, p. Hubert Łucjanek SVD
Geistlige i Nordahl Bruns gate 13:
P. Myron Kuspys
Dominikanere i St. Dominikus, Neuberggt. 15:
(Se St. Dominikus)
Øvrige geistlige i sognet:
P. Carlo Chiesa

Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav.


Øvrige kirker i sognet

St. Dominikus kirke
Kirkevigsel 2. oktober 1927
Adresse Neuberggaten 15, 0367 Oslo (Majorstua)
Messetider
St. Josephs kirke
Kirke fra 1. januar 2007
Adresse Akersveien 6, 0177 Oslo
Messetider

Kapeller

Biskopens kapell
Adresse Akersveien 5, 0177 Oslo
De vietnamesiske martyrers kapell
Adresse Fredensborgveien 24, 0177 Oslo
Sta. Katarinahjemmets kapell
Adresse Gjørstads gate 9, 0367 Oslo (Majorstua)
St. Josephsøstrenes kapeller på Grefsen
Adresse Brannvaktveien 5, 0489 Oslo
Adresse Glads vei 23, 0489 Oslo
Mariahusets kapell
Adresse Erling Skjalgssons gate 2, 0267 Oslo (Frogner)

Kommuniteter

St. Dominikus kloster (kirke)

Dominikanerinnene (kapell)

Sta. Katarinahjemmet

St. Josephsøstrene av Chambéry

  • Provinsialat (kapell)
  • St. Josephsøstrenes Hjem (kapell)

Retrettsentere

St. Joseph retrettsenter

Legordener

Legdominikanerne

Legfransiskanerne

Legmaristene


St. Sunniva skole

St. Eystein presteseminar

Mariahuset

Kapell:
Adresse Erling Skjalgsons gate 2, 0267 OsloTelefon 22 55 33 87

Studenthjem/gjestehus

Sta. Katarinahjemmet:
Adresse Gjørstadsgate 9, 0367 OsloTelefon 23 21 54 10
av Webmaster publisert 07.12.2010, sist endret 30.01.2024 - 14:44