Fredrikstad

Opprettet ca. 1878. Sognet omfatter tre kommuner i Viken fylke: Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. 788 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://fredrikstad.katolsk.no/

E-post Fredrikstad(at)katolsk(dot)no

St. Birgitta kirke

Adresse St. Josephs gate 17, 1606 FredrikstadTelefon 69 30 15 20 Bankkonto 0530.22.52930 Bankkonto 6105.05.58176, org.nr. 871494452
Messetider

Sogneprest:
P. Jagath Premanath Gunapala O.M.I. (fra 1. august 2011/14. mars 2015)
Andre prester i menigheten:
P. Piotr Pisarek O.M.I. (fra 1. august 2011)
P. Roman Kunkel O.M.I. (fra 1. august 2011)
Menighetssekretær:
Kontortid: tirsdag 12.00–17.00, onsdag–fredag 10.00–17.00
Rosalia Bjerkedal (70% stilling, fra 1. februar 2012)
Kateketleder:
Elzbieta Hönl Hagen
E-post elzbieta.hagen@gmail.comTelefon 907 19 460
Kirkelige assistenter:
Henri Maatje (fra 31. januar 2010, gjenutnevnt 17. oktober 2013)
István Tálos (fra 1. desember 2015)
Organist:  
Bernd Müller-Bohn (fra 1. august 2017)
Ekstraordinær kommunionsutdelere (fra 20. september 2018):
Stephane Christopher Mukkaden
Per Christian Solberg
Menighetsråd (fra 2022–2024):
Formann: p. Jagath Premanath Gunapala OMI
Leder: Målfrid Norgård
Sekretær: Irene Rosenvinge Grell
Medlemmer: Raja Toma Younan, Zbigniew Gorski, Roselyn Supas Jensen 
Varamedlemmer: Anna Kala, Jean Marie Munyankindi
Ungdommen: Martin Nguyen
Finansråd (fra 2020–2022):
Formann: p. Jagath Premanath Gunapala
Medlemmer: Martin Freiberger, István Tálos og Karoline Kim Pham
Barne- og ungdomskontakt:
Rosalia Bjerkedal
Pastoralrådsrepresentant:
Se egen oversikt.

Ordenssamfunn og kommuniteter

Oblatfedrene

av Webmaster publisert 09.12.2010, sist endret 10.11.2022 - 12:02