Arendal

Opprettet 1911. Sognet omfatter åtte kommuner i det østlige Agder fylke, og to i Vestfold og Telemark fylke. I Agder: Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland og Åmli. I Vestfold og Telemark: Fyresdal og Nissedal. 5.620 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

E-post Arendal(at)katolsk(dot)no

Menigheten har et eget nettsted.

St. Franciskus Xaverius kirke

Innviet som "stasjon" (menighet) 11. november 1911 av biskop Fallize

Adresse Kirkebakken 19, 4836 Arendal Telefon  37 00 22 01 Bankkonto 3000.15.18425, org.nr: 971 494 441
Messetider

Sognekontoret er normalt betjent tirsdager fra kl. 10.30 – 16.00, onsdager kl. 08.30 – 11.00 og fredager kl. 12.00 – 16.00.
Mandag er prestenes fridag. Kirken er åpen tirsdag til søndag fra morgen til siste messe.

Sogneprest:
P. Sigurd Markussen (fra 1. august 2017)
Menighetssekretær: Arendal(at)katolsk(dot)noE-post til menigheten
Beata Anna Matych (fra høsten 2007)
Menighetsråd (fra 29. august 2018):
Formann: sognepresten
Leder: Roxana Smetan Løken
Nestleder: Sylvia Glazik
Sekretær: Torill Raumanni
Medlemmer: Andrzej Domachowski, Pasteur Nsabimana, Catherine Ann Dalen (vara) Geir Nyborg (vara).
Finansråd:
Jan-Erik Løken, Beata Matych, Janet Skaalvik
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Kirkelig assistent:
Pål Koren Pedersen

Caritas Arendal

Bankkonto for Caritas Arendal: 2895 44 07111 - Org. nr.  920 909 973

Koordinator: Kate Dahlen (fra 1. august 2018) Tlf. 37 00 22 01

Katolsk Forum


Skoler

St. Franciskus skole og barnehage

av Webmaster publisert 17.10.2010, sist endret 07.01.2020 - 12:26