Eikeli

Menigheten ble opprettet 15. april 2018. Sognet omfatter deler av Oslo og Bærum kommuner med territorium avgitt fra St. Olav domkirkemenighet og Mariamenigheten på Stabekk. I Bærum kommune omfatter den områdene i nord avgrenset i sør av Kolsåsbanen, og i vest slik at den omfatter Bærums Verk og Lommedalen men ikke Kolsås eller Rykkinn. I Oslo kommune omfatter den et område som avgrenses av Lysakerelven (vest), Ankerveien (nord), Mærradalen (i øst) og Kolsåsbenen (i sør). 95 km².

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har en eget nettsted og er på Facebook.

E-post Eikeli(at)katolsk(dot)no

St. Elisabeth kirke

Adresse Veståsen 24, 1362 HosleTelefon 73 60 59 29 Bankkonto  3000.39.29341, org.nr. 920 460 100
Messetider. Kart over menighetsdelingen per 15. april 2018.

Sogneprest:
P. Frode Eikenes (fra 15. april 2018)
Menighetssekretær:
Vibecke Steenfeldt-Foss (40% stilling)
av Webmaster publisert 10.06.2010, sist endret 21.05.2021 - 01:00